Dades Inici Curs Escolar 2022-23

Les dades més rellevants del curs escolar 2022-23

El passat 5 de setembre va ser el tret de sortida del curs escolar 2022-23 a Catalunya, dia en el qual més de 700.000 alumnes van iniciar les classes  d’educació infantil i primària. Dos dies més tard, el dimecres 7 de setembre, ho feien 890.000 alumnes d’educació secundària obligatòria, batxillerat, cicles formatius de formació professional bàsica, de grau mitjà i superior i dels diversos cursos d'especialització. 

Tot i que l'inici de curs ha estat marcat pels canvis en el calendari escolar, en aquest article ens centrarem en les principals novetats que enguany es duen a terme en l’aspecte acadèmic i curricular, així com en les formacions superiors més demandades aquest 2022.

Inici del curs escolar 2022-23 a secundària i batxillerat

El curs ha començat amb el desplegament del currículum per competències a secundària i batxillerat, el qual deixa a una banda la part memorística per centrar-se en la competencial. Malgrat que estava aprovat des del 2015, encara no s’havia incorporat a totes les etapes educatives. 

El nou currículum, que té com a objectiu fomentar les soft skills dels i les joves, s'ha implementat en els cursos senars i està previst que en el curs vinent 2023-2024 es faci també en els parells. Així doncs, els i les alumnes que aquest any cursen primer i tercer d’ESO i primer de batxillerat encenten aquest nou model educatiu basat en el treball per competències i per projectes

En definitiva, actualment, l’alumnat de batxillerat de Catalunya viu un període de canvis degut a l’aplicació del nou batxillerat i del batxillerat general, el qual també s’estrena enguany en una quinzena de centres de diverses comarques, i de l’arribada de la nova selectivitat competencial, una altra de les novetats que s’implementarà en els propers anys i que ja afecta als i les alumnes que aquest 2022-23 cursen primer de batxillerat.

Formació Professional: cicles de grau mitjà i superior

Pel que fa a la Formació Professional, el Govern també ha presentat algunes novetats pel curs 2022-23. Enguany, s’ha anunciat un augment de l’oferta de places de FP i, en conseqüència, també un increment de la plantilla del personal docent:

 • 1.022 noves dotacions de personal docent  
 • 17 professionals d’atenció educativa per als Itineraris Formatius Específics
 • 28,5 noves dotacions de personal docent orientador

Tanmateix, per tal de donar resposta a les necessitats del mercat laboral, des d’aquest curs els i les joves tenen l’oportunitat de poder-se formar en algun d’aquests tres nous perfils professionals:

formació professional curs 2022-23

Una altra de les novetats d’aquest curs 2022-23, ha estat l’aplicació dels nous criteris per facilitar l'accés preferent a l'alumnat de 4rt d'ESO en la preinscripció a la formació professional de grau mitjà per garantir la continuïtat dels estudis i reduir l’abandonament prematur. Segons dades del departament d'Educació, el 88,6% de l’alumnat de 4t d’ESO ha aconseguit la plaça desitjada en primera opció, i el 96’2% ha obtingut plaça en una de les opcions que havia sol·licitat.

No obstant, aquestes dades varien a l’hora de formalitzar el procés de matriculació: un 23,4% de l’alumnat de 4t. d’ESO amb plaça d’FP assignada en primera opció a CFGM finalment no s’hi ha acabat matriculant. 

Quins són els Cicles Formatius més demandats pel curs 2022-23?

Tot i que els cicles formatius de l’àmbit industrial són els que presenten un major grau d’inserció en el mercat laboral i salaris més elevats, d’entre 1.600 i 2.000 euros mensuals de mitjana, els més demandats han estat:

 • Sistemes microinformàtics i xarxes
 • Cures auxiliars d’infermeria
 • Gestió administrativa
 • Guia en el medi natural i de temps de lleure
 • Electromecànica de vehicles automòbils

Quins són els Cicles Formatius que garanteixen una alta inserció al mercat de treball?

Segons l’estudi de CaixaBank Dualiza FP e inserción laboral, un camino con diferentes destinos, les famílies de CFGM amb taxes més altes d’inserció laboral són:

 • 87,3% Instal·lació i Manteniment 
 • 83,8% Transport i Manteniment de Vehicles
 • 83,7% Fabricació Mecànica
 • 79,1% Marítimo-pesquera 
 • 78,8% Sanitat

Mentre que les famílies de CFGM que presenten una taxa d’inserció més baixa i que, en la majoria de casos, també ofereixen un salari baix (entre 700 i 1.000 euros mensuals de mitjana) són:

 • 63,0% Activitats físiques i esportives
 • 63,1% Comerç i Màrqueting
 • 68,4% Serveis socioculturals i a la comunitat
 • 68,9% Administració i Gestió

Pel que fa a les famílies de CFGS amb una alta taxa d’inserció, les dades es reafirmen, incorporant a més altres especialitats industrials entre les més demandades:

 • 89,4% Instal·lació i Manteniment 
 • 88,0% Fabricació Mecànica
 • 87,2% Transport i Manteniment de Vehicles
 • 86,1% Electricitat i electrònica 
 • 83,5% Informàtica i comunicacions

Graus Universitaris

Pel que fa a les Proves d'Accés a la Universitat (PAU), dels 39.767 estudiants presentats a la convocatòria de juny, un 96,91% l'han aprovat (un total de 31.987 persones). En relació a les notes, un total de 1409 alumnes han rebut una distinció per haver obtingut una nota igual o superior a 9 i, a més a més, aquest 2022, la nota mitjana de la Selectivitat a Catalunya (6,85) presenta una petita millora interanual respecte el 2021 (6,84).

Consulta més dades sobre la Selectivitat 2022 aquí.

aula graus universitaris i selectivitat

Quins han estat els graus més demandats pel curs escolar 2022-23?

Segons dades del departament d’Educació, els graus universitaris amb més demanda com a primera opció pel curs 2022-23 han estat els de ciències de la salut:

 1. Medicina al Campus Clínic de la Universitat de Barcelona
 2. Psicologia a la Universitat de Barcelona
 3. Administració i Direcció d’Empreses a la Universitat de Barcelona
 4. Medicina a la Universitat Autònoma de Barcelona
 5. Infermeria al Campus de Bellvitge de la Universitat de Barcelona
 6. Odontologia a la Universitat de Barcelona
 7. Dret a la Universitat de Barcelona
 8. Medicina a la Universitat Rovira i Virgili de Reus
 9. Psicologia a la Universitat Autònoma de Barcelona
 10. Enginyeria Informàtica a la Universitat Politècnica de Barcelona

En termes de perspectiva de gènere, enguany encara hi ha una notable diferència entre les noies i els nois que volen cursar enginyeria i els nois i noies que es decanten per les ciències de la salut: 

 • Enginyeria i arquitectura: dels 9.737 alumnes interessats, 6.821 són nois i 2.916 són noies
 • Ciències de la salut: de les persones matriculades, 7.512 són noies i només 2.730 són nois

Quins són els graus que ofereixen una alta inserció laboral?

Segons l’estudi que va publicar aquest 2022 la companyia de Recursos Humans Adecco, les titulacions de grau més demandades al mercat de treball nacional són:

 • Administració i Direcció d’Empreses (ADE)
 • Infermeria
 • Medicina i Biomedicina
 • Enginyeria Industrial
 • Relacions Laborals i Recursos Humans

Sobre nosaltres

A Brots Consultoria oferim recursos de formació i assistència tècnica a serveis d’orientació laboral i centres educatius, i treballem per dissenyar una orientació laboral i formativa de qualitat que permeti als i les joves definir els seus projectes professionals a partir del coneixement actualitzat del mercat de treball i de les necessitats de les empreses.


Soft Skills: Formacio per a professionals

Les Soft Skills dels professionals de l’ocupació

Les competències transversals o soft skills, juntament amb les digitals, són les més demandades actualment per les empreses. Des de Brots Consultoria, hem dissenyat una nova acció formativa en aquest àmbit per a preparar els equips professionals pel present i el futur de l'ocupació.

Aquestes darreres setmanes, hem tingut el plaer de desplegar aquesta formació per l’equip de la Xarxa d’atenció a dones que viuen situacions de violència masclista ateses des de les oficines del SOC, en la que hem format a 145 orientadors i orientadores.  Han estat uns mesos intensos en els que hem treballat per conèixer i millorar les competències transversals clau del seu rol professional: la gestió de les emocions, la comunicació, la flexibilitat i la gestió del canvi, l’organització i la planificació de la feina.

Avui, et descobrim una mica més sobre aquesta formació enfocada a orientadors/es, formador/es i tècnics/es d’intermediació de dispositius i serveis d’orientació laboral en la que treballem les competències clau que, com a professionals del sector de l'ocupació, necessitem posar en joc per resoldre amb la màxima qualitat el dia a dia de la nostra feina.

Formació en Soft Skills

Objectius de la formació

Formació teòrico-pràctica per a la identificació i el desenvolupament de competències clau dirigida a serveis i dispositius d’orientació laboral que vulguin actualitzar i ampliar els coneixements del seu equip de tècnics/es:

 • Identificar i posar en valor les competències transversals clau necessàries per desplegar accions d'orientació, formació i treball amb el teixit empresarial.
 • Conèixer els canvis produïts en el mercat laboral i en la societat i l’impacte que tenen en el desenvolupament de les competències transversals associades al lloc de feina.
 • Practicar i millorar les competències transversals clau del perfil i disposar d’eines per avaluar-les i millorar-les.
 • Oferir un espai per compartir coneixements i pràctiques i estratègies per la millora de les soft skills entre professionals.

 Continguts del curs

Els continguts que es treballen al llarg de la formació estan estructurats en dos blocs:

 1. Soft Skills, model de competències i perfil professional
 2. Treballar les diferents competències

 Les competències clau que es treballen poden ser diferents per a cada cas en concret, treballant inclús, si es desitja, una única competència en format càpsula. Alguns exemples de competències clau:

 • Disposició a l'aprenentatge
 • Gestió de les emocions
 • Planificació i organització de la feina
 • Comunicació
 • Flexibilitat i gestió del canvi
 • Treball en entorns col·laboratius

 Metodologia del curs

Formació que combina l’exposició de contingut de caire teòric-pràctic amb la realització d'exercicis, activitats de reflexió en petits i grans grups, i la visualització d’articles, vídeos i altres materials que permeten el treball del contingut del curs (guies, manuals, etc.):

 • Exposició de continguts
 • Activitats en grup
 • Activitats individuals
 • Reflexió i debat
 • Articles, notícies i enllaços d'interès

 Modalitat i durada del curs

La formació es porta a terme mitjançant la modalitat 100% virtual o en format híbrid, i pot tenir una durada recomanada que oscil·la entre les 12 i les 18 hores.

Des de Brots Consultoria oferim formacions a mida, així que en funció de les competències a treballar adaptem i personalitzem la formació reduint o ampliant l'extensió de les hores del curs.

 Les nostres formacions a mida

Des de Brots Consultoria dissenyem i impartim cursos, seminaris i tallers a mida, tant en modalitat presencial com virtual, per a les diferents àrees de l’administració pública i de les entitats socials de l’àmbit de la inserció laboral, adaptant, en cada cas, la proposta formativa a les necessitats, ritmes de dedicació i d’aprenentatge que es considerin adients. Des d’una vessant molt pràctica es proporcionen eines i recursos que permeten la implementació àgil i directa dels continguts treballats en els diferents programes i serveis.

Per a més informació, pots consultar el catàleg de serveis de formació del 2022 o contactar-nos a través del correu electrònic formacio@brotsconsultoria.com


El futur de la indústria dels Videojocs a Catalunya

Sabies que el sector dels Videojocs va facturar 552 milions d’euros a Catalunya el 2020? O que hi ha 200 estudis de videojocs operatius que donen feina a 3.966 persones?

Segons informes sectorials de la pròpia Generalitat de Catalunya, aquestes xifres són resultat del creixement que ha tingut aquesta indústria al territori respecte el 2019 (+17%). “L’augment del nombre de treballadors ha vingut acompanyat d’una pujada significativa del nombre de dones en el videojoc català, que en tan sols un any ha passat d’un 20% a un 25%".

xifres professionals videojocs catalunya 2020
Font: Llibre blanc de la Indústria Catalana del Videojoc 2021

 

I no només això, actualment la indústria catalana del videojoc lidera el sector a Espanya —representa el 50% del total de tot l’Estat—, i ha esdevingut un dels territoris capdavanters d’Europa.

Xifres facturacio anual industria videojocs catalunya 2020

Font: Llibre blanc de la Indústria Catalana del Videojoc 2021

La indústria del Videojoc a Catalunya

Tots els estudis i previsions apunten a un creixement sòlid i constant del sector a Catalunya els propers anys. 

Segons l’estudi Videojocs a Catalunya, elaborat per ACCIÓ el 2020, el sector del videojoc seguirà creixent a bon ritme amb una TCAC del 9,7% del 2018 al 2022, impulsada pels jocs als telèfons mòbils. Al 2019, aquesta àrea liderava la facturació amb un 36%, seguida de la televisió o consola (32%), de l’ordinador (21%) i de les tauletes (9%).

Segons dades del Llibre Blanc dels Videojocs, elaborat i presentat aquest mes de juny de 2022 per l’Institut Català de les Empreses Culturals, en termes de facturació, s’estima una taxa de creixement anual composta (TCAC) del 16,5% d’aquí al 2024 - any que es preveu que la indústria catalana superarà la barrera dels mil milions d’euros en facturació anual-, i en referència als llocs de treball que es crearan, es preveu un TCAC del 13,5% fins al 2024, és a dir, més de 6.500 treballs directes.

creixement industria catalana videojoc

Font: Llibre blanc de la Indústria Catalana del Videojoc 2021

A què es deu el seu èxit?

La innovació constant i l’aposta per aquesta indústria des dels anys 80 en el territori, principalment a la ciutat de Barcelona on darrerament hi han aterrat un gran nombre de multinacionals del sector, generen noves oportunitats de negoci en àmbits com la realitat virtual, els eSports, la gamificació, el cloud gaming o el game porting.

La indústria catalana del videojoc afronta el futur amb grans expectatives. En els últims anys, Catalunya ha acollit un gran nombre de professionals, oferta formativa, empreses desenvolupadores, esdeveniments i una comunitat dinàmica. Engany, s’està celebrant l’exposició Nova Pantalla al Palau Robert, organitzada per la Direcció General de Difusió de la Generalitat de Catalunya. per posar en valor tots els satèl·lits que giren al voltant de l’univers videojoc.

Nova Pantalla Exposició

Imatge: Exposició Nova Pantalla, Palau Robert

 

Quins llocs de feina crea aquesta indústria?

Tal i com es descriu a l’exposició Nova Pantalla, “un videojoc és un producte cultural i d’entreteniment interactiu que requereix un procés de creació coral”, i que per tant, compta amb diversitat de perfils professionals. Alguns dels principals són:

 • Artistes visuals
 • Animadors/es
 • Enginyers/es de so i músics
 • Dissenyadors/es de l’experiència de joc
 • Guionistes
 • Programadors/es
 • Control de qualitat

Quina oferta formativa tenim a Catalunya?

Avui en dia a Catalunya, hi ha una oferta formativa força àmplia, formada per graus universitaris i cicles formatius, que promou la formació dels futurs professionals de la indústria del videojoc. No obstant, encara queda força recorregut per endavant per tal d’assolir l’alt nivell d’altres universitats internacionals de referència en aquest àmbit.

Tal i com passa en la ciència o la tecnologia, el sector pateix biaix de gènere. Segons dades de la pròpia Generalitat de Catalunya, només el 25% dels professionals són dones, mentre que el percentatge de dones jugadores a Europa és del 47%. En aquest sentit, cal implementar la perspectiva de gènere des de la formació, l’orientació i l’ocupació per a fomentar la inserció laboral de les dones en el teixit empresarial del sector dels videojocs.

Universitats de referència en l’àmbit dels videojocs

Durant els darrers mesos, des de Brots Consultoria hem realitzat un estudi de les diferents universitats internacionals de referència en l’àmbit dels videojocs per a la Direcció General del Departament d’Innovació i Cultura Digital del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Al llarg d’aquest projecte, ens hem endinsat en el indústria del Videojoc per a conèixer-lo més en profunditat, així com identificar les formacions actuals que ofereixen els centres universitaris i els perfils professionals que es generen en les empreses del sector (el perfil competencial dels i les candidats/es que es presenten a les ofertes de feina i el de les plantilles de treballadors/es).

Amb l’objectiu d’apropar el mercat laboral i l’oferta formativa del sector del videojoc a Catalunya, l’estudi ofereix informació sobre les diverses propostes formatives existents i identifica bones pràctiques i elements clau a transferir i exportar a la formació de professionals d'aquest sector. 

El projecte, s’ha dut a terme en tres fases:

 • Recerca i anàlisi de la Indústria del Videojoc a Catalunya
 • Treball de camp de centres de referència internacionals
 • Recomanacions i propostes per a posar en pràctica

Treball de camp

Durant la primera fase del projecte, s’ha realitzat un treball de camp centrat en l’estudi de 6 territoris que s’han identificat com a punters i d’especial interès, ja que tots ells disposen de propostes de formació d'excel·lència relacionades amb el videojoc:

 • Berlin (Alemanya)
 • França
 • California
 • Quebec (Canadà)
 • Corea del Sud 
 • Japó

mapa treball de camp

 

De cada territori s’ha seleccionat una mostra, arribant a estudiar un total de 40 centres universitaris de referència i identificant de manera complementària en cada cas, hubs i incubadores d’interès.

Recull de recomanacions

A partir dels coneixements específics de Brots Consultoria en relació al funcionament del mercat laboral i de l’oferta formativa del territori català, del model de competències i de la perspectiva de gènere aplicada al sector de l’orientació, la formació i la inserció laboral, i dels resultats obtinguts del treball de camp, s’han definit un seguit de recomanacions i propostes concretes articulades i organitzades al voltant de diferents blocs temàtics:

 • Aspectes organitzatius i de disseny de les propostes formatives
 • L’oferta formativa
 • El perfil del professorat
 • Els requisits d’accés per a l’alumnat
 • La relació amb el teixit empresarial
 • La implementació de la perspectiva de gènere

I ara què?

Aquest projecte, ens ha permès conèixer en profunditat el sector dels Videojocs a Catalunya, estudiar i analitzar les universitats de referència a nivell internacional en l’àmbit dels videojocs, i identificar els elements clau per a projectar el dibuix d'una oferta formativa el màxim d'ajustada possible a les necessitats de les empreses del territori.

El passat dijous 16 de juny, es va dur a terme l’esdeveniment Passem Pantalla a l’Espai Ideal, Centre d’Arts Digitals de Barcelona, on es va presentar el catàleg d’empreses de videojocs 2022, el Llibre Blanc dels Videojocs a Catalunya amb les dades més interessants del sector i l’evolució al llarg dels anys, i les conclusions i el pla accions que es deriva de la Taula del Videojoc, un espai de col·laboració entre el sector dels videojocs i diversos departaments de la Generalitat de Catalunya. 

Des de Brots Consultoria, seguirem estudiant el sector i posant aquests coneixements al servei d'empreses, centres formatius i programes d'orientació laboral per seguir en el camí d'apropar al màxim les oportunitats d'un sector punter com aquest a les persones en recerca de feina.


Formació en Perspectiva de Gènere per a professionals

Perspectiva de Gènere en dispositius i programes d’inserció laboral

Malgrat els avenços socials importants en matèria d’igualtat de gènere, la realitat és que la societat continua incorporant o bé elements que invisibilitzen les dones, o bé elements que contribueixen al manteniment dels estereotips i rols de gènere tradicionals.

A més a més, en el context actual, hi hem d’afegir l’impacte que ha tingut la crisi de la covid-19 en el mercat laboral, sobretot, en alguns països mediterranis com Espanya. Aquest impacte es concentra en alguns dels grups més vulnerables del mercat laboral: els treballadors/es amb salaris baixos i feines precàries, com les dones i el jovent.

Sabies que el 56,7% de les persones aturades a Catalunya són dones? O que la bretxa salarial entre homes i dones és de 5.977,2 euros anuals? O que el biaix de gènere persisteix en les disciplines STEM, on només el 35% de l’alumnat són dones?

Aquestes són algunes de les xifres de desigualtat vers les dones que s’han registrat els darrers dos anys al nostre país, fent així encara molt latent la necessitat de seguir treballant per reduir el biaix de gènere entre homes i dones.

Com a consultoria d'ocupació, una de les nostres àrees d'expertesa és l'assessorament i l'assistència tècnica per a la implementació de la Perspectiva de Gènere a les organitzacions del sector públic i privat. Així doncs, en aquest article, us volem parlar sobre la formació en “Perspectiva de Gènere” per a professionals i equips de treball del sector de l’ocupació i la inserció laboral.

Formació en Perspectiva de Gènere

Perspectiva de Gènere

A qui va dirigida?

Aquesta acció formativa va dirigida a totes les persones professionals dels dispositius i programes d'inserció laboral. 

Les persones que ofereixen atenció i acompanyament han d’incorporar la perspectiva de gènere en les diferents actuacions que realitzen, ja que són referents per a totes les persones a les que atenen, ja siguin infants, adolescents, famílies, joves o persones adultes.

Quins objectius té?

 • Donar a conèixer conceptes bàsics al voltant de la perspectiva de gènere
 • Donar a conèixer i analitzar les principals desigualtats de gènere que es produeixen en el mercat laboral
 • Metodologies d'empoderament que permetin a dones i homes apropar-se al mercat de treball en igualtat d'oportunitats 
 • Aportar eines i estratègies per a incorporar la perspectiva de gènere en les actuacions que es desenvolupen en el marc dels programes d’orientació i inserció

Estructura i continguts del curs

Les sessions que es duen a terme durant el curs, combinen l’exposició de continguts de caire teòric amb el visionat d'articles, videos i recursos i la realització d'algun exercici pràctic.

Els continguts que es treballen al llarg de la formació estan estructurats de la següent forma: 

 • Conceptes bàsics sobre perspectiva de gènere i igualtat d’oportunitats
 • La socialització de gènere i els principals agents implicats
 • Desigualtats de gènere en el mercat de treball
 • Covid-19 des d'una perspectiva de gènere
 • Violència masclista
 • Incorporació de la perspectiva de gènere: com fer-ho?

Formacions a mida

Des de Brots Consultoria dissenyem i impartim cursos, seminaris i tallers a mida, tant en modalitat presencial com virtual, per a les diferents àrees de l’administració pública i de les entitats socials de l’àmbit de la inserció laboral, adaptant, en cada cas, la proposta formativa a les necessitats, ritmes de dedicació i d’aprenentatge que es considerin adients. Des d’una vessant molt pràctica es proporcionen eines i recursos que permeten la implementació àgil i directa dels continguts treballats en els diferents programes i serveis.

Per a més informació, pots consultar el catàleg de serveis de formació del 2022 o contactar-nos a través del correu electrònic formacio@brotsconsultoria.com

Si desitges ampliar la informació sobre la situació de desigualtat actual de les dones a Catalunya, et recomanem llegir l’article 8M: una mirada de gènere a les principals dades d’ocupació


Programa Làbora

El Programa Làbora continua innovant per apropar a persones i empreses

El Programa Làbora treballa per conèixer en profunditat els canvis i les noves tendències en el mercat laboral dels darrers mesos, per així, poder anticipar-se als pròxims esdeveniments i actualitzar els rols d’intervenció dels seus/ves professionals. Un cop endinsats en el present post-pandèmia, que ens presenta el futur de l’ocupació?

El context actual del mercat de treball i les economies de futur

Durant els darrers mesos, des de Brots Consultoria hem col·laborat amb el Programa Làbora per abordar el context actual post-pandèmia del sector i cercar les noves oportunitats que se’n deriven i que definiran l’ocupació i la inserció laboral, amb l’objectiu de continuar apropant eficaçment l’ocupació a les persones amb dificultats d’accés al mercat de treball i les empreses contractants.

Quin és el context actual?

 • La digitalització i la intel·ligència artificial
 • Els nous canals i vies de comunicació i el paper de les xarxes socials
 • Les economies de futur i l’Agenda 2030
 • L’evolució de les competències que demanden les empreses i els nous processos de selecció

En aquest sentit, hem elaborat conjuntament el desplegament de les següents accions:

 • Formació sobre els sectors emergents com a motors d’ocupació del futur amb l’equip tècnic professional: economia blava, economia verda o circular, economia digital i economia de les cures.
 • Definició dels perfils professionals del futur: quines són les competències clau actuals que requereixen les empreses (competències digitals i tecnològiques, les competències transversals, i les soft skills).
 • Informe estratègic d’accions: elaboració d’un pla d’accions per fer front al nou context 4.0 i 5.0 al mercat laboral de Catalunya.

Un pas endavant en la digitalització dels processos interns

Enguany, seguim treballant en l’actualització i adaptació digital del manual intern dels processos i accions que consulten i segueixen diàriament les i els professionals de les diferents entitats que formen part del programa, amb la finalitat d’optimitzar els circuits de treball i la coordinació entre els diferents dispositius per així, proporcionar una millor atenció a les persones que acudeixen al Programa Làbora i el millor servei per les empreses col·laboradores.

El millor actiu: l’equip tècnic del Programa Làbora

Una de les accions que volem destacar, és l’aposta del Programa Làbora per aplicar els canvis del mercat de treball en els propis tècnics i tècniques que hi treballen per mantenir actualitzades totes les seves competències, amb l’objectiu d’oferir un bon servei d’atenció i de continuar sent una eina de referència a la ciutat.

Durant les accions formatives, hem treballat les competències digitals i les transversals o soft skills:

 • Elements de competència tecnològica: Competència digital, domini de les apps i la interpretació de dades
 • Habilitats transversals del tipus: Intel·ligència emocional, creativitat i innovació i el desenvolupament del pensament analític

També, hem revisat conjuntament, tenint en compte les noves exigències del context i tots els canvis produïts, els perfils professionals de l’equip tècnic, per tal de continuar identificant les competències necessàries per a afrontar els nous reptes.

El Programa Làbora

El Programa Làbora és un projecte de ciutat de cooperació publicosocial liderat per l’àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI de l’Ajuntament de Barcelona i Barcelona Activa, juntament amb Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS), la Federació d’Empreses d’Inserció de Catalunya (FEICAT) i la Creu Roja. El Programa Làbora treballa per al foment de l’ocupació i apropa les persones en situació de vulnerabilitat al mercat laboral i vincula l’empresa a un programa amb compromís i responsabilitat social que afavoreix la igualtat d’oportunitats entre la ciutadania.

Des de Brots Consultoria, com a expertes en ocupació i inserció laboral, acompanyem el Programa Làbora des del 2017. Trobareu més informació sobre la nostra feina conjunta en aquest aquest article i, per a més informació, també podeu consultar aquí el programa.


Dades de gènere i ocupació 2022

8M: una mirada de gènere a les principals dades d’ocupació

Aquesta setmana s’ha commemorat el Dia Internacional de les Dones i, des de Brots Consultoria hem volgut recopilar algunes de les dades actuals més significatives que s’han publicat aquests darrers dies sobre la situació de desigualtat que encara pateixen les dones a Catalunya el 2022.

L'Índex d’igualtat de gènere es troba en 72,5 punts a Catalunya

Segons l’IDESCAT i l'Observatori de la Igualtat de Gènere, les xifres que aporta l'índex d’igualtat de gènere certifiquen el biaix que encara pateixen les dones al país, tant en l’esfera professional com en la personal:

ideascat igualtat de gènere

Les últimes dades daten del 2018, però està previst publicar una actualització amb les xifres del 2019 el proper 31 de març de 2022.

Aquest indicador mesura la distància en què es troba una societat per assolir la plena igualtat entre dones i homes d'acord amb la metodologia establerta per l'Institut Europeu de la Igualtat de Gènere (EIGE), i té com a objectiu reflectir la realitat de la igualtat de gènere en aspectes importants del benestar i el desenvolupament de les persones.

En la gràfica següent, elaborada per RTVE Catalunya en el seu article 8M: la desigualtat de les dones en dades, feta a partir de les dades proporcionades per l'índex d’Igualtat de Catalunya, es poden observar totes les diferències latents entre homes i dones en els àmbits de treball, diners, coneixements, temps, poder i salut:

gràfica dades igualtat gènere reve

La COVID-19 té rostre femení

La crisi de la COVID-19 ha sacsejat les societats i els sistemes econòmics de tot el món i, també, ha posat en evidència amb molta força com les dones han assumit un paper principal tant en les tasques de cura en l’àmbit domèstic i privat, com en el desenvolupament de les feines considerades essencials per fer front a la crisi.

Durant aquests dos anys de pandèmia i, sobretot, durant els mesos de confinament, s’ha provocat l’enfonsament de les xarxes de cura formals i informals: tancament d’escoles, tancament de centres de dia, desbordament de les residències per a la gent gran, dificultats morals de recórrer a la gent gran com a proveïdora de cures per evitar contagis perquè són persones d’alt rics, etc. En aquest sentit, el balanç de la situació per a moltes dones ha estat del tot negatiu.

Des de l’inici de la pandèmia les empreses han optat, sempre que ha sigut possible, per la fórmula del teletreball. Paral·lelament, s’ha produit el tancament dels centres educatius durant 6 mesos el 2020, així com, s’han viscut diversos períodes de quarentenes per positius en Covid-19 al llarg del 2020 i 2021. Un fet que ha provocat que durant certs períodes els infants i adolescents del país passin a estar tot el dia a casa havent d’assumir, igualment, les seves responsabilitats educatives durant els mesos d’execució del curs escolar.

 Diversos estudis apunten que, de manera molt generalitzada, han estat les dones les que han cobert durant la pandèmia les necessitats generades per aquesta situació, o bé renunciant a les seves feines, o bé fent malabarismes a nivell d’horaris i dedicació per poder atendre, al mateix temps, les responsabilitats laborals derivades del teletreball i les tasques de cura de la família confirmant així, el manteniment també en aquest moment del biaix femení en les feines de casa.

L'enquesta sobre usos del temps i del confinament de 2020 del CEO conclou que tant homes com dones estaven d'acord que no hi havia corresponsabilitat en les tasques de cura de familiars dependents: Gairebé el doble de dones (5,3%) que d'homes (3,2%) hi van dedicar entre 5 i 10 hores, mentre que el 6,6% dones ho feia entre 20 i 40 hores i un 6% de les dones deien dedicar-hi més de 40 hores.

 El desgast emocional i a nivell de salut mental que ha suposat aquest fet, també apareix ben identificat en altres estudis, com per exemple el realitzat pel Club de Malasmadres i DKV Salud. Mitjançant una enquesta realitzada a 10.000 dones, s’ha pogut concloure que, a conseqüència de la pandèmia, les dones han incrementat els seus nivells d'estrès. A més, el teletreball i la cancel·lació de les classes ha provocat que un 86% de les mares se sentissin apàtiques, tristes o desmotivades.

L’Enquesta Social Europea que publica Vilaweb en el seu darrer article 8-M: indicadors que mostren la desigualtat entre dones i homes, mostra la diferencia en tant per cent de les dones que han sigut diagnosticades de depressió a Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears respecte als homes: 

Enquesta social europea salut mental

Pots consultar més dades sobre l’impacte de la Covid-19 en les dones als següents informes oficials:

La bretxa salarial entre homes i dones és de 5.977,2 euros anuals

El passat mes de febrer, el Govern va presentar l’informe d’evolució de la bretxa salarial de gènere a Catalunya 2019, elaborat per l’Observatori del Treball i Model Productiu. Un estudi que ha tornat a fer evident la bretxa salarial de gènere que pateixen les dones al país. 

Algunes de les dades presentades a l’informe:

 • El salari brut anual mitjà de la població assalariada a Catalunya l’any 2019 es va situar en 25.968,2 euros, xifra que suposa un increment de 415,4 euros més que el 2018 (+1,6%).
 • Per sexe, l’increment del guany brut anual mitjà femení va ser de 698,3 euros (+3,1%) situant-se en 22.988,2 euros anuals. En canvi, el masculí va ser de 325,2 euros (+1,1%) situant-se en 28.965,4 euros. No obstant, la diferència salarial entre ambdós sexes és encara de 5.977,2 euros de mitjana.
 • La bretxa salarial de gènere s’ha reduït en 1,5 punts l’any 2019, fins al 20,6%. És la més baixa de la sèrie històrica disponible.
 • Aquesta reducció de la bretxa s’ha produït gràcies a un increment salarial mitjà més intens entre les dones (+3,1%) que entre els homes (+1,1%).
 • El 2019 es va produir un increment del salari mínim interprofessional (+22,3%), que podria ser un dels factors d’impuls del guany salarial de les dones.
 • Els salaris han crescut amb més força en les bandes salarials baixes. En el cas de les dones, més d’un 7% d’increment salarial entre el 25% de les dones que cobren menys, i en els homes un 5,2%, entre el 10% que cobren menys. En aquests grups no se superen els 13.500 euros de guany brut anual mitjà.

Coneix les mesures i programes d'incorporació laboral per a dones que planteja la Generalitat de Catalunya a través del SOC i, també, altres actuacions, en aquest comunicat del Govern sobre la bretxa salarial de gènere a Catalunya

La taxa d’atur interanual femení disminueix un 25% respecte el febrer de 2021, però les dones continuen representant el 56,7% de les persones aturades a Catalunya

El 2021 s’ha caracteritzat per la disminució de l’atur, el qual ha encadenat 10 mesos consecutius de baixada entre el març i el desembre del 2021, i ha assolit algunes xifres rècord que no es registraven des de feia anys o inclús dècades.

Dades d'ocupació a Catalunya el 2021:

 • 128.453 persones menys a l'atur a Catalunya el 2021, i un total de 369.158 persones aturades al finalitzar el 2021

Dades d'ocupació a Espanya el 2021:

 • 19.824.911 persones afiliades a la Seguretat Social
 • 3.441.298 contractes signats (+21,58%)
 • 782.232 persones menys a l'atur (-20,12%), de les quals 143.809 són joves menors de 25 anys i 480.747 són dones.
 • 3.105.905 persones a l'atur actualment
 • 102.548 persones en ERTE per covid-19 

Tot i que el gener de 2022 va registrar un canvi en la dinàmica de baixada de les persones aturades al país, amb una pujada del +0,72% de l’atur i amb 36.617 afiliats menys a la Seguretat Social que al desembre, les últimes dades proporcionades pel Servei Estatal d'Ocupació (SEPE) sobre el mes de febrer de 2022 tornen a ser positives per a l’ocupació i per a les dones:

 • A Catalunya, un 56,7% de les persones aturades són dones (210.683), a poc a poc aquesta dada segueix disminuint. L’acumulat interanual respecte el febrer de 2021 ha baixat un 25%.
 • A Espanya, l’atur femení baixa en 816 persones (-0,04%) en relació al mes de gener. Actualment hi ha 1.840.647 dones sense feina, però si ho comparem amb el febrer de 2021, l’atur ha baixat un 20,14% (hi ha 464.132 dones menys a l’atur).

Segons dades de Barcelona Activa, Barcelona va tancar l’any 2021 amb un augment de la taxa d’ocupació femenina del 74,1%, superant la mitjana de la UE (64,3%). La taxa d’atur a la ciutat es posiciona en el 7,3% comparable amb l’europea, i més baix que la mitjana catalana (11,5%) i espanyola (15%). 

Barcelona Activa dades ocupació dones

Consulta aquí les dades atur al mes de febrer de 2022 i les xifres d’ocupació a Catalunya el 2021.

El biaix de gènere persisteix en les disciplines STEM: només el 35% de l’alumnat són dones

Segons l'informe 'Científiques en Xifres' elaborat per l'UNESCO el 2021, dels i les estudiants matriculats en estudis superiors vinculats a STEM solament el 35% són dones. Aquesta xifra disminueix fins el 13% a Espanya segons dades de l'Organització d’Estats Iberoamericans.

Segons l’article “ciència i tecnologia esbiaixades per falta de dones” signat pels periodistes Mireia Rom i Francesc Besses, a Catalunya, tan sols 2 de cada 10 dones es graduen en disciplines STEM: En el curs escolar 2021-2022, només el 30% de les alumnes de primer curs de la UPC són dones, “una xifra molt baixa, però que ha anat creixent lleugerament respecte a fa cinc anys, quan eren només el 25%. A la UOC, les estudiants d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació són tan sols el 23,62%.”  

Segons l’Observatori de la FP, en el sector de la Formació Professional també existeix un biaix de gènere a l’hora d’escollir els estudis relacionats amb STEM: el 88,1% de les dones tria cicles formatius d’Imatge Personal i un 86,7% de Serveis Socioculturals i a la Comunitat, mentre que la representació femenina en els cicles de Sanitat és d’un 75,6%, en Industrials d’un 12% i en STEM d’un 11,8%.

Aquesta mancança de dones en ciència i tecnologia es deu, en gran mesura, a la falta de referents femenins en aquests camps i als estereotips de gènere que encara persisteixen a l’hora d’escollir uns estudis relacionats amb STEM. Per tal de poder prosperar i reduir aquesta desigualtat en la representació de dones en aquestes disciplines, molts centres educatius de Catalunya, tant de primària com de secundària, han incorporat diverses iniciatives en els seus programes. Llegeix més sobre aquests, a l’article “ciència i tecnologia esbiaixades per falta de dones” publicat aquesta setmana al web de notícies 324.

L’Ajuntament de Barcelona crea el portal ‘El gènere en xifres’ per visibilitzar les desigualtats de les barcelonines

L’Ajuntament de Barcelona ha creat el repositori de dades ‘El gènere en xifres’ per visibilitzar posar en relleu les desigualtats de gènere a la ciutat, el qual parteix de l’informe ‘El gènere en xifres’, publicat el 2019. 

En aquest nou portal, els professionals, personal investigador, activistes i la ciutadania en general poden trobar xifres sobre les condicions de vida de les dones i desigualtats de gènere a la ciutat de Barcelona en termes de: perfil sociodemogràfic; ocupació; treball domèstic i cures; ingressos, habitatges i feminització de la probesa; participació política i social; salut; educació; cultura i memòria col·lectiva; violència masclista; espai urbà, medi ambient i seguretat; i mobilitat.

Consulta totes les dades al nou portal i a l’informe ‘El gènere en xifres’.

Mirem el present i el futur en clau de gènere

Amb totes aquestes dades al davant, podem concloure que encara tenim molta feina per endavant per poder posar fi a aquest biaix de gènere, tant en els sectors més feminitzats, com en STEM o en la resta de sectors, on les dones segueixen patint desigualtat i, alhora, continuen carregant a nivell físic i mental amb el pes de la feina, la família i les tasques de la llar. 

A Brots Consultoria treballem per implementar la Perspectiva de gènere en empreses i organitzacions de l’àmbit públic i privat per promoure la igualtat de condicions i oportunitats entre homes i dones als llocs de treball i al mercat laboral, així com participem en la generació de materials i recursos per a les dones víctimes de violència masclista, com el Protocol d’Atenció i Recuperació del SOC.


XaloCompetències Recerca de feina

XALOCompetències: un nou recurs per la recerca de feina

La Diputació de Barcelona llança el projecte XALOCompetències per apropar a la ciutadania els recursos i la informació més actual sobre el mercat de treball amb l’objectiu de donar a conèixer un major ventall d’oportunitats laborals a les que poder optar.

El projecte ha estat impulsat i coordinat pel Servei de Mercat de Treball de la Diputació de Barcelona i aglutina totes les actuacions que s’estan duent a terme des del servei en relació al treball i acompanyament a les persones des del model de competències.

Què és el XALOCompetències?

Es tracta d’un recurs dinàmic en constant evolució i adaptació a les noves realitats del mercat laboral que permet aportar coneixement a les persones en procés de recerca de feina sobre les ocupacions i perfils competencials més demandats per les empreses de la província de Barcelona.

El XALOCompetències també vol ser un recurs de suport per a totes aquelles entitats, organitzacions i professionals que es dediquen a l’orientació laboral.

El projecte està format per tres eines de consulta:

 • Ocupacions més demandades: permet consultar les ocupacions més demandades a la província de Barcelona i les seves comarques,  segons les ofertes del Web d'Ofertes Xaloc.
 • La Guia de Competències clau: permet accedir a la Guia de Competències Clau del Mercat de Treball tenint en compte els perfils competencials de les ocupacions més demandades.
 • De què puc treballar?: permet consultar les Fitxes Ocupacionals sobre els perfils professionals i requeriments del mercat de treball de les ocupacions més demandes segons les ofertes del Web d'Ofertes Xaloc.

Des de Brots Consultoria hem col·laborat en el procés de desenvolupament i producció dels materials que conformen dues d’aquestes eines: les Fitxes d’Ocupació i la Guia de Competències Clau en el Mercat de Treball.

competències professionals

Fitxes d’Ocupació

Al llarg de l’any 2020, des de Brots Consultoria ens vam encarregar de la producció del contingut de les 95 fitxes ocupacionals, així com de la dinamització dels espais participatius de validació amb els Serveis Locals d’Ocupació dels diferents ajuntaments que formen la diputació.

El procés d’elaboració de les fitxes s’ha dut a terme en 4 etapes:

 • FASE 1: Treball tècnic per part de Bots Consultoria
 • FASE 2: Validació per part del Servei de Mercat de Treball de la Diputació de Barcelona
 • FASE 3: Validació per part dels equips tècnics de professionals dels Serveis Locals d’Ocupació
 • FASE 4: Incorporació d’ajustos i entrega dels documents finals per part de Bots Consultoria

L’objectiu de les fitxes és aportar un valor afegit en els processos d’orientació i recerca de feina, facilitant el coneixement del mercat laboral, la tria d’opcions laborals i la millora de l’ocupabilitat de les persones.

Per a dur a terme la creació de les fitxes, s’han seguit tres criteris de selecció d'ocupacions mitjançant el creuament de dades de l’aplicatiu del Xaloc:

 • Ocupacions amb major demanda
 • Feines preferents
 • Nombre d’ofertes gestionades

A cada fitxa ocupacional s’hi pot trobar la següent informació:

 • Descripció de l’ocupació
 • Funcions
 • Competències tècniques
 • Competències bàsiques
 • Competències transversals
 • Sortides professionals
 • Formació requerida

A l'espai De què puc treballar? hi trobaràs les fitxes ocupacionals de les feines més demandades a XALOCamb informació sobre el perfil professional i competencial de cada ocupació així com les característiques més rellevants. En aquests moments però, aquest espai es troba encara en construcció i per tant, sols es pot accedir a una part de la informació.

Guia de Competències Clau en el mercat de treball

Durant el 2021, des de Brots Consultoria hem treballat en el desenvolupament de la Guia de Competències Clau del Mercat de Treball juntament amb diferents professionals dels Serveis Locals d’Ocupació de la Diputació de Barcelona.

Es tracta d’un material molt complet, de continuïtat i complementari a les 95 fitxes d’ocupació que podreu trobar properament disponible a la pàgina web de XALOCompetències.

 

A Brots Consultoria treballem en base al model de competències per promoure la inserció laboral de les persones amb la màxima qualitat amb una mirada àmplia i actualitzada al context social i econòmic de cada moment i territori.

Coneix més sobre la consultoria i l’actualitat del sector de l’ocupació navegant pel nostre web.


canvis mercat laboral i economies emergents

Canvis en el Mercat Laboral i Economies Emergents

L’era digital ha provocat canvis de gran magnitud en molts àmbits de les nostres vides. I, tot i que el seu impacte en el mercat de treball encara és difícil de quantificar, sí que podem conèixer quins són aquests canvis i les tendències i oportunitats que se’n deriven i que definiran l’ocupació i la inserció laboral en un futur molt proper.

Quins són aquests canvis?

 • Cerca, consulta, descàrrega de tot tipus d'informació mitjançant internet
 • Ampli ventall de dispositius interconnectats entre sí: telèfon mòbil, TV, ipad, PC...
 • Noves vies, canals i modalitats de comunicació
 • La rellevància de les xarxes socials
 • La nova manera de consumir música o literatura

En aquest context, enguany hem llançat la formació “Canvis en el Mercat Laboral i Economies Emergents” per a professionals i equips de treball del sector de l’ocupació i la inserció laboral. El curs vol donar resposta a les qüestions que avui en dia es plantegen la majoria d’empreses i professionals respecte a l’evolució de l’era digital i del mercat laboral a Catalunya.

A qui va dirigida la formació?

Aquesta acció formativa està dirigida a totes les persones professionals de l’àmbit de l’ocupació que vulguin actualitzar i aprofundir el seu coneixement i competències envers les economies emergents:

 • Com ha canviat el mercat laboral?
 • Què són les economies de futur?
 • Quin impacte tenen les polítiques i programes d’ocupació?
 • Com serà el/la treballadora/a del futur?
 • Quins són els sectors econòmics emergents i com s’estan promovent?
 • A què fan referència cadascuna d’aquestes noves economies?

economia digital i l'internet de les coses

Continguts del curs

La formació està estructurada en tres etapes: 

 • Anàlisi del nou context: tractem dels canvis principals que ha patit el mercat laboral
 • Economies del futur: donem informació clau sobre les economies emergents que esdevindran un motor d’ocupació en un futur proper
 • Activitats pràctiques i de reflexió: treballem l‘adaptació dels programes d'ocupació a les economies del futur

Què són les economies del futur?

Dins del curs, es coneixen en profunditat els quatre sectors econòmics emergents que es preveu que esdevinguin motors d’ocupació importants. Però, com són aquests sectors?

 • Són aquells sectors d’ocupació en els que els experts/es han previst un creixement més important.
 • Són els sectors d’activitat en els que es preveu un major nombre de llocs de feina disponibles.
 • Són els sectors d’activitat econòmica que Europa ha prioritzat amb els fons de recuperació econòmica. 
 • Tenen a veure amb la cura del planeta, les persones i els objectius de desenvolupament sostenible/Agenda 2030.

economia circular o verda

Quan parlem dels sectors econòmics del futur, a què ens referim?

 • Economia Digital
 • Economia Verda o Circular
 • Economia de les Cures
 • Economia Blava

Amplia la informació sobre cadascuna d’aquestes economies i sobre les ocupacions que se’n deriven a l’article Les economies de futur que generen oportunitats d’ocupació.

Formacions a mida

Des de Brots Consultoria dissenyem i impartim cursos, seminaris i tallers a mida, tant en modalitat presencial com virtual, per a les diferents àrees de l’administració pública i de les entitats socials de l’àmbit de la inserció laboral, adaptant, en cada cas, la proposta formativa a les necessitats, ritmes de dedicació i d’aprenentatge que es considerin adients. Des d’una vessant molt pràctica es proporcionen eines i recursos que permeten la implementació àgil i directa dels continguts treballats en els diferents programes i serveis.

Consulta el catàleg de serveis de formació del 2022.

Si has arribat fins aquí, l’article sobre el curs Nous Processos de Selecció també pot ser del teu interès.


Portada-memòria-2021

Brots Consultoria segueix creixent el 2021

El 2021 ha sigut un any ple d’aprenentatges i reptes estimulants, malgrat que ha estat novament marcat per la pandèmia de la covid-19. 

A nivells de sector, l’ocupació ha registrat les primeres dades positives en molt de temps encadenant varis mesos consecutius de baixades significatives en les xifres referents a l’atur a Espanya i Catalunya. A més a més, durant l’últim trimestre de l’any, s’han assolit algunes dades rècord: el passat mes de novembre, Catalunya va registrar la xifra més baixa en un mes de novembre des del 2007, situant-se per sota dels 370.000 aturats i, Espanya la més baixa des del novembre de 2008, amb 3,18 milions de persones apuntades a les llistes del SEPE i una reducció del 2,28% (74.381 persones), la més important d’un mes de novembre des de l’inici de la sèrie històrica el 1996. 

Tot i aquestes dades positives, s’ha de tenir present que les xifres no comptabilitzen els ERTO i que encara es registren altres de negatives que afecten a les dones i els i les joves: els joves menors de 25 anys continua sent un dels col·lectius més afectats per l’atur i, al mes de setembre, el 60% de les persones aturades a Catalunya eren dones. 

Tenint present el context actual, encara tenim molta feina per endavant en termes d’ocupació: trencar amb la bretxa de gènere i la bretxa digital, disminuir l’atur juvenil, l’aplicació de noves tècniques i tecnologies per al reclutament, o la implementació del model de competències en la gestió dels equips de professionals, entre d’altres. Des de Brots Consultoria seguirem treballant al 2022 per promoure la inserció laboral de les persones amb la màxima qualitat.

Memòria 2021: l'any en xifres

Enguany, des de Brots Consultoria hem treballat en projectes de diverses entitats i institucions públiques, així com d’empreses del sector de l’ocupació, per la millora de l'orientació, la formació i la inserció laboral.

xifres-2021-projectes-formació

Més de 15 organitzacions han confiat en nosaltres

Aquest 2021, més de 15 clients han escollit a Brots Consultoria per a formar els seus equips de professionals i per treballar conjuntament en diverses àrees estratègiques d’ocupació. 

Volem expressar la nostra gratitud als clients nous i als que any rere any dipositen la seva confiança en el nostre equip. Gràcies al seu suport seguim sumant i tanquem l’any de la forma més positiva possible: han valorat el seu grau de satisfacció amb la feina i el servei oferts amb una nota excel·lent d’un 9’5 sobre 10. 

Un total de 15 projectes assessorats

Des de l’àrea de consultoria hem dut a terme l’assessorament de projectes en les següents àrees temàtiques:

 • Violència Masclista i Inserció Laboral
 • Model de digitalització de l'orientació laboral
 • Joves i estratègies per la formació i l'orientació laboral en temps de canvis
 • Ocupacions de futur
 • Mercat laboral i noves competències
 • Rol i perfil professional en el nou context
 • Tècniques per la intervenció en el context virtual
 • Estratègies per l'adaptació dels programes i serveis d'orientació i formació als nous temps

Materials elaborats per a 6 projectes

Des de l’àrea de consultoria, també hem treballat a fons en 6 projectes per la creació de contingut a través de l'elaboració dels següents materials: 

 • 20 fitxes d'ocupacions clau de futur
 • Propostes de Model d'orientació Online
 • Disseny d'eines i plataformes per l'orientació virtual
 • Guia de competències clau del futur

Més de 250 professionals formats

L’àrea de formació ha impartit accions formatives a més de 250 professionals de diversos equips tècnics del sector de l’ocupació en referencia a:

 • Model de competències
 • Nous Processos de selecció
 • Perspectiva de gènere i mercat laboral
 • Metodologies d'orientació laboral
 • Estratègies per al treball amb les empreses

Projectes destacats del 2021

Volem destacar alguns dels projectes que s’han finalitzat, o en els que hem seguit col·laborant, aquest darrer any:

Actiu des de juliol de 2019, té com a objectiu afavorir i promoure la inserció laboral i la recuperació econòmica de les dones que han vist vulnerats els seus drets. Des de Brots Consultoria, hem elaborat el protocol, i hem acompanyat la Xarxa en la definició i el desplegament d’aquest en les diferents Oficines de Treball del SOC del territori.

Des de Brots Consultoria acompanyem el Programa des de l’any 2017. La nostra tasca consisteix en oferir suport tècnic i metodològic, acompanyar en la definició dels processos de treball, així com assessorar i formar els equips tècnics en model de competències, la perspectiva de gènere, l’impacte de la revolució 4.0 al mercat de treball i els nous processos de selecció. 

Després d’analitzar la tendència del sector de les cures al territori del Moianès, s’han definit 17 perfils professionals vinculats a l’atenció a la dependència, l’atenció a persones i l’atenció a la infància, i 4 perfils professionals de nova creació i que es preveuen com a nous filons d’ocupació. 

Des de Brots Consultoria hem tingut el plaer de treballar com a partners de la Fundació lntermedia per desenvolupar el portal IntermediaJOB. Ha través de l’assessorament i l’assistència tècnica, hem pogut aportar els nostres coneixements i metodologies de treball per aplicar el model de competències i dur a terme la digitalització de tots els processos.

Des del mes de juny, s’ha dut a terme un procés de revisió i adaptació dels materials per implementar la metodologia per competències. En el que hem pogut dissenyar una primera proposta de la nova plataforma, incorporant elements innovadors, com són els diferents espais d’aprenentatge, infografies, dinàmiques de treball gamificades i l’ús d’eines competencials.

 • Diputació de Barcelona

Des de Brots Consultoria impartim formació a l'equip dels Serveis Locals d'Ocupació de la Diputació de Barcelona. En el curs impartit a l'octubre de 2021, s'ha format als professionals per a que mantinguin actualitzats els seus coneixements i competències, amb l'objectiu de millorar l'acompanyament que brinden a les persones que atenen i, a la vegada, saber com adaptar els serveis que els hi ofereixen. 

Què ens depara el 2022?

En pocs dies donarem la benvinguda al nou any, un 2022 que afrontem amb energia per a seguir creixent i sumant al costat dels nostres clients i col·laboradors i col·laboradores. 

El primer trimestre de l’any es presenta engrescador: seguirem impartint formacions per a professionals en les matèries de nous processos de selecció, les economies de futur i la implementació de la perspectiva de gènere; i presentarem un dels projectes que hem estat treballant conjuntament amb la Diputació de Barcelona el darrer any.

 


Brots Consultoria modera taula saló ocupació 2021

Brots Consultoria al Saló de l’Ocupació 2021

Aquesta setmana, s’ha celebrat el Saló de l'Ocupació 2021 en format presencial a la Fira de Barcelona. Enguany, des de Brots Consultoria hem tingut el plaer de poder formar part d’una de les activitats que acull l’espai per a professionals del sector.

Taula rodona per a professionals de l’ocupació

Després de molts mesos de trobades i conferències online, ahir dimecres 10 de novembre, vam recuperar la presencialitat per a moderar i dinamitzar la taula rodona “Innovar per atendre la diversitat: Metodologies que responen a les necessitats de les persones amb més dificultats", organitzada per Barcelona Activa.

Taula rodona saló ocupació 2021

La taula ens ha permès conèixer experiències i projectes innovadors, així com reflexionar i debatre al voltant dels reptes de futur del sector de l’orientació laboral i veure com, on i en què la innovació ens pot ajudar a fer-hi front.

Les i els professionals del sector que han composat la taula:

 • Sara Millán, de la Fundació CHM Salut Mental, que ha presentat el projecte “Peer to Peer”
 • Aida Mestres, de la Fundació Ferrer i Guàrdia, que ha presentat el projecte “Posa’t en valor”, elaborat conjuntament amb el Consell de la Joventut de Barcelona
 • Candela Luengo, de la Fundació Intermedia, que ha parlat dels projectes “IntermediaXFeina” i “IntermediaJOB”
 • Mohamed el Amrani, de Suara Cooperativa, que ha presentat el laboratori d’innovació SuaraLab

Després d’escoltar a les companyes i companys, podem concloure que ens trobem en temps de canvis on la innovació és clau per trobar noves respostes a aquesta nova realitat. Com a sector de l’orientació, la formació i la inserció laboral, tenim grans reptes per davant, però tenim els recursos i l’empenta per fer-ho possible:

 • Metodologies àgils
 • Formació
 • Motivació per aprendre de manera constant
 • Adaptabilitat
 • Gestió del canvi

El Saló de l’Ocupació

El Saló de l'Ocupació és el lloc de trobada d'empreses, joves emprenedors i serveis públics i municipals de recerca de feina. Una jornada essencial per a les persones que volen accedir al món laboral o reorientar el seu perfil professional.

L’edició 2021, celebrada els dies 9, 10 i 11 de novembre, s’ha dividit en 8 espais:

 • (Re)orienta't: Orientació professional
 • (Re)descobreix: Sortides professionals
 • Prepara't: Entrena't per al procés de cerca de feina
 • Defensa: Assessorament de drets i deures laborals
 • Emprendre: inspiració per a persones emprenedores
 • TalentxBCN: Conferències i activitats
 • Comparteix: espai per a professionals de l'ocupació

Amplia la informació i recupera alguna de les activitats i conferències d’aquesta edició al web del saló de l’ocupació.