Programa Labora: Nova sessió de treball Brots Consultoria

Engeguem un nou cicle de sessions de treball amb l’equip tècnic del Programa Làbora

Aquesta setmana engeguem un nou cicle de sessions de treball i assessorament a l’equip tècnic del Programa Làbora amb l’objectiu de reflexionar i anticipar-nos al futur post-covid, així com redefinir els models d’intervenció i el rol dels i les professionals en el context post-pandèmia.

Es duran a terme 3 sessions per desenvolupar estratègies i dinamitzar el procés de reflexió i de treball tècnic de l’equip professional per fer front als canvis:

  1. El rol i el perfil professional de l’orientador/a, el/la formador/a i el/la prospector/a laboral davant els canvis (4.0, digitalització i COVID-19).
  2. Model d’intervenció presencial i model d’intervenció digital (bones pràctiques i propostes de treball futur).
  3. Competències clau del futur (actualització model ISFOL al nou context i requeriments del mercat de treball).

Al mes de juliol, també es reprendran les formacions a l’equip de professionals del programa sobre els nous processos de selecció amb l’objectiu de continuar sent una eina de referència i transparència, dins i fora de la ciutat, per la seva eficiència, participació i innovació en l’ocupació de persones amb dificultats d’accés al mercat de treball, i amb plena satisfacció de les empreses contractants.

 

Què és el Programa Làbora?

El Programa Làbora és una iniciativa publico-social de cooperació i treball en xarxa entre l’Ajuntament de Barcelona, les entitats socials i el teixit empresarial de la ciutat que té com a objectiu vincular l’empresa a un programa amb compromís i responsabilitat social que afavoreix la igualtat d’oportunitats entre la ciutadania per fer una Barcelona més justa i més inclusiva.

Regit pels valors d’igualtat d'oportunitats, compromís, transparència, cooperació, participació i innovació, el Programa Làbora treballa per al foment de l’ocupació i apropa a les persones en situació de vulnerabilitat al mercat laboral. Aquest, facilita que empreses i entitats tinguin accés a una borsa de candidatures en què, de ben segur, trobaran la persona que millor s’ajusta a les seves necessitats de contractació laboral. L’orientació, la formació i l’acompanyament que es fa de cada persona, sempre seguint els criteris d’ocupació per competències, són la garantia del seu èxit.

Qui en forma part?

El Programa Làbora és un projecte de Ciutat liderat per l’àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI de l’Ajuntament de Barcelona i Barcelona Activa, juntament amb Entitats Catalanes d’Acció Social(ECAS), la Federació d’Empreses d’Inserció de Catalunya (FEICAT) i la Creu Roja.

Des de Brots Consultoria, com a expertes en ocupació i inserció laboral, acompanyem el Programa des de l’any 2017”. La nostra tasca consisteix en oferir suport tècnic i metodològic, acompanyar en la definició dels processos de treball, així com assessorar i formar els equips tècnics en model de competències, la perspectiva de gènere, l’impacte de la revolució 4.0 al mercat de treball i els nous processos de selecció.

Per més informació sobre el Làbora, podeu visitar el seu web aquí o consultar el programa en aquest enllaç.