Dades Inici Curs Escolar 2022-23

Les dades més rellevants del curs escolar 2022-23

El passat 5 de setembre va ser el tret de sortida del curs escolar 2022-23 a Catalunya, dia en el qual més de 700.000 alumnes van iniciar les classes  d’educació infantil i primària. Dos dies més tard, el dimecres 7 de setembre, ho feien 890.000 alumnes d’educació secundària obligatòria, batxillerat, cicles formatius de formació professional bàsica, de grau mitjà i superior i dels diversos cursos d'especialització. 

Tot i que l'inici de curs ha estat marcat pels canvis en el calendari escolar, en aquest article ens centrarem en les principals novetats que enguany es duen a terme en l’aspecte acadèmic i curricular, així com en les formacions superiors més demandades aquest 2022.

Inici del curs escolar 2022-23 a secundària i batxillerat

El curs ha començat amb el desplegament del currículum per competències a secundària i batxillerat, el qual deixa a una banda la part memorística per centrar-se en la competencial. Malgrat que estava aprovat des del 2015, encara no s’havia incorporat a totes les etapes educatives. 

El nou currículum, que té com a objectiu fomentar les soft skills dels i les joves, s'ha implementat en els cursos senars i està previst que en el curs vinent 2023-2024 es faci també en els parells. Així doncs, els i les alumnes que aquest any cursen primer i tercer d’ESO i primer de batxillerat encenten aquest nou model educatiu basat en el treball per competències i per projectes

En definitiva, actualment, l’alumnat de batxillerat de Catalunya viu un període de canvis degut a l’aplicació del nou batxillerat i del batxillerat general, el qual també s’estrena enguany en una quinzena de centres de diverses comarques, i de l’arribada de la nova selectivitat competencial, una altra de les novetats que s’implementarà en els propers anys i que ja afecta als i les alumnes que aquest 2022-23 cursen primer de batxillerat.

Formació Professional: cicles de grau mitjà i superior

Pel que fa a la Formació Professional, el Govern també ha presentat algunes novetats pel curs 2022-23. Enguany, s’ha anunciat un augment de l’oferta de places de FP i, en conseqüència, també un increment de la plantilla del personal docent:

 • 1.022 noves dotacions de personal docent  
 • 17 professionals d’atenció educativa per als Itineraris Formatius Específics
 • 28,5 noves dotacions de personal docent orientador

Tanmateix, per tal de donar resposta a les necessitats del mercat laboral, des d’aquest curs els i les joves tenen l’oportunitat de poder-se formar en algun d’aquests tres nous perfils professionals:

formació professional curs 2022-23

Una altra de les novetats d’aquest curs 2022-23, ha estat l’aplicació dels nous criteris per facilitar l'accés preferent a l'alumnat de 4rt d'ESO en la preinscripció a la formació professional de grau mitjà per garantir la continuïtat dels estudis i reduir l’abandonament prematur. Segons dades del departament d'Educació, el 88,6% de l’alumnat de 4t d’ESO ha aconseguit la plaça desitjada en primera opció, i el 96’2% ha obtingut plaça en una de les opcions que havia sol·licitat.

No obstant, aquestes dades varien a l’hora de formalitzar el procés de matriculació: un 23,4% de l’alumnat de 4t. d’ESO amb plaça d’FP assignada en primera opció a CFGM finalment no s’hi ha acabat matriculant. 

Quins són els Cicles Formatius més demandats pel curs 2022-23?

Tot i que els cicles formatius de l’àmbit industrial són els que presenten un major grau d’inserció en el mercat laboral i salaris més elevats, d’entre 1.600 i 2.000 euros mensuals de mitjana, els més demandats han estat:

 • Sistemes microinformàtics i xarxes
 • Cures auxiliars d’infermeria
 • Gestió administrativa
 • Guia en el medi natural i de temps de lleure
 • Electromecànica de vehicles automòbils

Quins són els Cicles Formatius que garanteixen una alta inserció al mercat de treball?

Segons l’estudi de CaixaBank Dualiza FP e inserción laboral, un camino con diferentes destinos, les famílies de CFGM amb taxes més altes d’inserció laboral són:

 • 87,3% Instal·lació i Manteniment 
 • 83,8% Transport i Manteniment de Vehicles
 • 83,7% Fabricació Mecànica
 • 79,1% Marítimo-pesquera 
 • 78,8% Sanitat

Mentre que les famílies de CFGM que presenten una taxa d’inserció més baixa i que, en la majoria de casos, també ofereixen un salari baix (entre 700 i 1.000 euros mensuals de mitjana) són:

 • 63,0% Activitats físiques i esportives
 • 63,1% Comerç i Màrqueting
 • 68,4% Serveis socioculturals i a la comunitat
 • 68,9% Administració i Gestió

Pel que fa a les famílies de CFGS amb una alta taxa d’inserció, les dades es reafirmen, incorporant a més altres especialitats industrials entre les més demandades:

 • 89,4% Instal·lació i Manteniment 
 • 88,0% Fabricació Mecànica
 • 87,2% Transport i Manteniment de Vehicles
 • 86,1% Electricitat i electrònica 
 • 83,5% Informàtica i comunicacions

Graus Universitaris

Pel que fa a les Proves d'Accés a la Universitat (PAU), dels 39.767 estudiants presentats a la convocatòria de juny, un 96,91% l'han aprovat (un total de 31.987 persones). En relació a les notes, un total de 1409 alumnes han rebut una distinció per haver obtingut una nota igual o superior a 9 i, a més a més, aquest 2022, la nota mitjana de la Selectivitat a Catalunya (6,85) presenta una petita millora interanual respecte el 2021 (6,84).

Consulta més dades sobre la Selectivitat 2022 aquí.

aula graus universitaris i selectivitat

Quins han estat els graus més demandats pel curs escolar 2022-23?

Segons dades del departament d’Educació, els graus universitaris amb més demanda com a primera opció pel curs 2022-23 han estat els de ciències de la salut:

 1. Medicina al Campus Clínic de la Universitat de Barcelona
 2. Psicologia a la Universitat de Barcelona
 3. Administració i Direcció d’Empreses a la Universitat de Barcelona
 4. Medicina a la Universitat Autònoma de Barcelona
 5. Infermeria al Campus de Bellvitge de la Universitat de Barcelona
 6. Odontologia a la Universitat de Barcelona
 7. Dret a la Universitat de Barcelona
 8. Medicina a la Universitat Rovira i Virgili de Reus
 9. Psicologia a la Universitat Autònoma de Barcelona
 10. Enginyeria Informàtica a la Universitat Politècnica de Barcelona

En termes de perspectiva de gènere, enguany encara hi ha una notable diferència entre les noies i els nois que volen cursar enginyeria i els nois i noies que es decanten per les ciències de la salut: 

 • Enginyeria i arquitectura: dels 9.737 alumnes interessats, 6.821 són nois i 2.916 són noies
 • Ciències de la salut: de les persones matriculades, 7.512 són noies i només 2.730 són nois

Quins són els graus que ofereixen una alta inserció laboral?

Segons l’estudi que va publicar aquest 2022 la companyia de Recursos Humans Adecco, les titulacions de grau més demandades al mercat de treball nacional són:

 • Administració i Direcció d’Empreses (ADE)
 • Infermeria
 • Medicina i Biomedicina
 • Enginyeria Industrial
 • Relacions Laborals i Recursos Humans

Sobre nosaltres

A Brots Consultoria oferim recursos de formació i assistència tècnica a serveis d’orientació laboral i centres educatius, i treballem per dissenyar una orientació laboral i formativa de qualitat que permeti als i les joves definir els seus projectes professionals a partir del coneixement actualitzat del mercat de treball i de les necessitats de les empreses.


Soft Skills: Formacio per a professionals

Les Soft Skills dels professionals de l’ocupació

Les competències transversals o soft skills, juntament amb les digitals, són les més demandades actualment per les empreses. Des de Brots Consultoria, hem dissenyat una nova acció formativa en aquest àmbit per a preparar els equips professionals pel present i el futur de l'ocupació.

Aquestes darreres setmanes, hem tingut el plaer de desplegar aquesta formació per l’equip de la Xarxa d’atenció a dones que viuen situacions de violència masclista ateses des de les oficines del SOC, en la que hem format a 145 orientadors i orientadores.  Han estat uns mesos intensos en els que hem treballat per conèixer i millorar les competències transversals clau del seu rol professional: la gestió de les emocions, la comunicació, la flexibilitat i la gestió del canvi, l’organització i la planificació de la feina.

Avui, et descobrim una mica més sobre aquesta formació enfocada a orientadors/es, formador/es i tècnics/es d’intermediació de dispositius i serveis d’orientació laboral en la que treballem les competències clau que, com a professionals del sector de l'ocupació, necessitem posar en joc per resoldre amb la màxima qualitat el dia a dia de la nostra feina.

Formació en Soft Skills

Objectius de la formació

Formació teòrico-pràctica per a la identificació i el desenvolupament de competències clau dirigida a serveis i dispositius d’orientació laboral que vulguin actualitzar i ampliar els coneixements del seu equip de tècnics/es:

 • Identificar i posar en valor les competències transversals clau necessàries per desplegar accions d'orientació, formació i treball amb el teixit empresarial.
 • Conèixer els canvis produïts en el mercat laboral i en la societat i l’impacte que tenen en el desenvolupament de les competències transversals associades al lloc de feina.
 • Practicar i millorar les competències transversals clau del perfil i disposar d’eines per avaluar-les i millorar-les.
 • Oferir un espai per compartir coneixements i pràctiques i estratègies per la millora de les soft skills entre professionals.

 Continguts del curs

Els continguts que es treballen al llarg de la formació estan estructurats en dos blocs:

 1. Soft Skills, model de competències i perfil professional
 2. Treballar les diferents competències

 Les competències clau que es treballen poden ser diferents per a cada cas en concret, treballant inclús, si es desitja, una única competència en format càpsula. Alguns exemples de competències clau:

 • Disposició a l'aprenentatge
 • Gestió de les emocions
 • Planificació i organització de la feina
 • Comunicació
 • Flexibilitat i gestió del canvi
 • Treball en entorns col·laboratius

 Metodologia del curs

Formació que combina l’exposició de contingut de caire teòric-pràctic amb la realització d'exercicis, activitats de reflexió en petits i grans grups, i la visualització d’articles, vídeos i altres materials que permeten el treball del contingut del curs (guies, manuals, etc.):

 • Exposició de continguts
 • Activitats en grup
 • Activitats individuals
 • Reflexió i debat
 • Articles, notícies i enllaços d'interès

 Modalitat i durada del curs

La formació es porta a terme mitjançant la modalitat 100% virtual o en format híbrid, i pot tenir una durada recomanada que oscil·la entre les 12 i les 18 hores.

Des de Brots Consultoria oferim formacions a mida, així que en funció de les competències a treballar adaptem i personalitzem la formació reduint o ampliant l'extensió de les hores del curs.

 Les nostres formacions a mida

Des de Brots Consultoria dissenyem i impartim cursos, seminaris i tallers a mida, tant en modalitat presencial com virtual, per a les diferents àrees de l’administració pública i de les entitats socials de l’àmbit de la inserció laboral, adaptant, en cada cas, la proposta formativa a les necessitats, ritmes de dedicació i d’aprenentatge que es considerin adients. Des d’una vessant molt pràctica es proporcionen eines i recursos que permeten la implementació àgil i directa dels continguts treballats en els diferents programes i serveis.

Per a més informació, pots consultar el catàleg de serveis de formació del 2022 o contactar-nos a través del correu electrònic formacio@brotsconsultoria.com


El futur de la indústria dels Videojocs a Catalunya

Sabies que el sector dels Videojocs va facturar 552 milions d’euros a Catalunya el 2020? O que hi ha 200 estudis de videojocs operatius que donen feina a 3.966 persones?

Segons informes sectorials de la pròpia Generalitat de Catalunya, aquestes xifres són resultat del creixement que ha tingut aquesta indústria al territori respecte el 2019 (+17%). “L’augment del nombre de treballadors ha vingut acompanyat d’una pujada significativa del nombre de dones en el videojoc català, que en tan sols un any ha passat d’un 20% a un 25%".

xifres professionals videojocs catalunya 2020
Font: Llibre blanc de la Indústria Catalana del Videojoc 2021

 

I no només això, actualment la indústria catalana del videojoc lidera el sector a Espanya —representa el 50% del total de tot l’Estat—, i ha esdevingut un dels territoris capdavanters d’Europa.

Xifres facturacio anual industria videojocs catalunya 2020

Font: Llibre blanc de la Indústria Catalana del Videojoc 2021

La indústria del Videojoc a Catalunya

Tots els estudis i previsions apunten a un creixement sòlid i constant del sector a Catalunya els propers anys. 

Segons l’estudi Videojocs a Catalunya, elaborat per ACCIÓ el 2020, el sector del videojoc seguirà creixent a bon ritme amb una TCAC del 9,7% del 2018 al 2022, impulsada pels jocs als telèfons mòbils. Al 2019, aquesta àrea liderava la facturació amb un 36%, seguida de la televisió o consola (32%), de l’ordinador (21%) i de les tauletes (9%).

Segons dades del Llibre Blanc dels Videojocs, elaborat i presentat aquest mes de juny de 2022 per l’Institut Català de les Empreses Culturals, en termes de facturació, s’estima una taxa de creixement anual composta (TCAC) del 16,5% d’aquí al 2024 - any que es preveu que la indústria catalana superarà la barrera dels mil milions d’euros en facturació anual-, i en referència als llocs de treball que es crearan, es preveu un TCAC del 13,5% fins al 2024, és a dir, més de 6.500 treballs directes.

creixement industria catalana videojoc

Font: Llibre blanc de la Indústria Catalana del Videojoc 2021

A què es deu el seu èxit?

La innovació constant i l’aposta per aquesta indústria des dels anys 80 en el territori, principalment a la ciutat de Barcelona on darrerament hi han aterrat un gran nombre de multinacionals del sector, generen noves oportunitats de negoci en àmbits com la realitat virtual, els eSports, la gamificació, el cloud gaming o el game porting.

La indústria catalana del videojoc afronta el futur amb grans expectatives. En els últims anys, Catalunya ha acollit un gran nombre de professionals, oferta formativa, empreses desenvolupadores, esdeveniments i una comunitat dinàmica. Engany, s’està celebrant l’exposició Nova Pantalla al Palau Robert, organitzada per la Direcció General de Difusió de la Generalitat de Catalunya. per posar en valor tots els satèl·lits que giren al voltant de l’univers videojoc.

Nova Pantalla Exposició

Imatge: Exposició Nova Pantalla, Palau Robert

 

Quins llocs de feina crea aquesta indústria?

Tal i com es descriu a l’exposició Nova Pantalla, “un videojoc és un producte cultural i d’entreteniment interactiu que requereix un procés de creació coral”, i que per tant, compta amb diversitat de perfils professionals. Alguns dels principals són:

 • Artistes visuals
 • Animadors/es
 • Enginyers/es de so i músics
 • Dissenyadors/es de l’experiència de joc
 • Guionistes
 • Programadors/es
 • Control de qualitat

Quina oferta formativa tenim a Catalunya?

Avui en dia a Catalunya, hi ha una oferta formativa força àmplia, formada per graus universitaris i cicles formatius, que promou la formació dels futurs professionals de la indústria del videojoc. No obstant, encara queda força recorregut per endavant per tal d’assolir l’alt nivell d’altres universitats internacionals de referència en aquest àmbit.

Tal i com passa en la ciència o la tecnologia, el sector pateix biaix de gènere. Segons dades de la pròpia Generalitat de Catalunya, només el 25% dels professionals són dones, mentre que el percentatge de dones jugadores a Europa és del 47%. En aquest sentit, cal implementar la perspectiva de gènere des de la formació, l’orientació i l’ocupació per a fomentar la inserció laboral de les dones en el teixit empresarial del sector dels videojocs.

Universitats de referència en l’àmbit dels videojocs

Durant els darrers mesos, des de Brots Consultoria hem realitzat un estudi de les diferents universitats internacionals de referència en l’àmbit dels videojocs per a la Direcció General del Departament d’Innovació i Cultura Digital del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Al llarg d’aquest projecte, ens hem endinsat en el indústria del Videojoc per a conèixer-lo més en profunditat, així com identificar les formacions actuals que ofereixen els centres universitaris i els perfils professionals que es generen en les empreses del sector (el perfil competencial dels i les candidats/es que es presenten a les ofertes de feina i el de les plantilles de treballadors/es).

Amb l’objectiu d’apropar el mercat laboral i l’oferta formativa del sector del videojoc a Catalunya, l’estudi ofereix informació sobre les diverses propostes formatives existents i identifica bones pràctiques i elements clau a transferir i exportar a la formació de professionals d'aquest sector. 

El projecte, s’ha dut a terme en tres fases:

 • Recerca i anàlisi de la Indústria del Videojoc a Catalunya
 • Treball de camp de centres de referència internacionals
 • Recomanacions i propostes per a posar en pràctica

Treball de camp

Durant la primera fase del projecte, s’ha realitzat un treball de camp centrat en l’estudi de 6 territoris que s’han identificat com a punters i d’especial interès, ja que tots ells disposen de propostes de formació d'excel·lència relacionades amb el videojoc:

 • Berlin (Alemanya)
 • França
 • California
 • Quebec (Canadà)
 • Corea del Sud 
 • Japó

mapa treball de camp

 

De cada territori s’ha seleccionat una mostra, arribant a estudiar un total de 40 centres universitaris de referència i identificant de manera complementària en cada cas, hubs i incubadores d’interès.

Recull de recomanacions

A partir dels coneixements específics de Brots Consultoria en relació al funcionament del mercat laboral i de l’oferta formativa del territori català, del model de competències i de la perspectiva de gènere aplicada al sector de l’orientació, la formació i la inserció laboral, i dels resultats obtinguts del treball de camp, s’han definit un seguit de recomanacions i propostes concretes articulades i organitzades al voltant de diferents blocs temàtics:

 • Aspectes organitzatius i de disseny de les propostes formatives
 • L’oferta formativa
 • El perfil del professorat
 • Els requisits d’accés per a l’alumnat
 • La relació amb el teixit empresarial
 • La implementació de la perspectiva de gènere

I ara què?

Aquest projecte, ens ha permès conèixer en profunditat el sector dels Videojocs a Catalunya, estudiar i analitzar les universitats de referència a nivell internacional en l’àmbit dels videojocs, i identificar els elements clau per a projectar el dibuix d'una oferta formativa el màxim d'ajustada possible a les necessitats de les empreses del territori.

El passat dijous 16 de juny, es va dur a terme l’esdeveniment Passem Pantalla a l’Espai Ideal, Centre d’Arts Digitals de Barcelona, on es va presentar el catàleg d’empreses de videojocs 2022, el Llibre Blanc dels Videojocs a Catalunya amb les dades més interessants del sector i l’evolució al llarg dels anys, i les conclusions i el pla accions que es deriva de la Taula del Videojoc, un espai de col·laboració entre el sector dels videojocs i diversos departaments de la Generalitat de Catalunya. 

Des de Brots Consultoria, seguirem estudiant el sector i posant aquests coneixements al servei d'empreses, centres formatius i programes d'orientació laboral per seguir en el camí d'apropar al màxim les oportunitats d'un sector punter com aquest a les persones en recerca de feina.


Programa Làbora

El Programa Làbora continua innovant per apropar a persones i empreses

El Programa Làbora treballa per conèixer en profunditat els canvis i les noves tendències en el mercat laboral dels darrers mesos, per així, poder anticipar-se als pròxims esdeveniments i actualitzar els rols d’intervenció dels seus/ves professionals. Un cop endinsats en el present post-pandèmia, que ens presenta el futur de l’ocupació?

El context actual del mercat de treball i les economies de futur

Durant els darrers mesos, des de Brots Consultoria hem col·laborat amb el Programa Làbora per abordar el context actual post-pandèmia del sector i cercar les noves oportunitats que se’n deriven i que definiran l’ocupació i la inserció laboral, amb l’objectiu de continuar apropant eficaçment l’ocupació a les persones amb dificultats d’accés al mercat de treball i les empreses contractants.

Quin és el context actual?

 • La digitalització i la intel·ligència artificial
 • Els nous canals i vies de comunicació i el paper de les xarxes socials
 • Les economies de futur i l’Agenda 2030
 • L’evolució de les competències que demanden les empreses i els nous processos de selecció

En aquest sentit, hem elaborat conjuntament el desplegament de les següents accions:

 • Formació sobre els sectors emergents com a motors d’ocupació del futur amb l’equip tècnic professional: economia blava, economia verda o circular, economia digital i economia de les cures.
 • Definició dels perfils professionals del futur: quines són les competències clau actuals que requereixen les empreses (competències digitals i tecnològiques, les competències transversals, i les soft skills).
 • Informe estratègic d’accions: elaboració d’un pla d’accions per fer front al nou context 4.0 i 5.0 al mercat laboral de Catalunya.

Un pas endavant en la digitalització dels processos interns

Enguany, seguim treballant en l’actualització i adaptació digital del manual intern dels processos i accions que consulten i segueixen diàriament les i els professionals de les diferents entitats que formen part del programa, amb la finalitat d’optimitzar els circuits de treball i la coordinació entre els diferents dispositius per així, proporcionar una millor atenció a les persones que acudeixen al Programa Làbora i el millor servei per les empreses col·laboradores.

El millor actiu: l’equip tècnic del Programa Làbora

Una de les accions que volem destacar, és l’aposta del Programa Làbora per aplicar els canvis del mercat de treball en els propis tècnics i tècniques que hi treballen per mantenir actualitzades totes les seves competències, amb l’objectiu d’oferir un bon servei d’atenció i de continuar sent una eina de referència a la ciutat.

Durant les accions formatives, hem treballat les competències digitals i les transversals o soft skills:

 • Elements de competència tecnològica: Competència digital, domini de les apps i la interpretació de dades
 • Habilitats transversals del tipus: Intel·ligència emocional, creativitat i innovació i el desenvolupament del pensament analític

També, hem revisat conjuntament, tenint en compte les noves exigències del context i tots els canvis produïts, els perfils professionals de l’equip tècnic, per tal de continuar identificant les competències necessàries per a afrontar els nous reptes.

El Programa Làbora

El Programa Làbora és un projecte de ciutat de cooperació publicosocial liderat per l’àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI de l’Ajuntament de Barcelona i Barcelona Activa, juntament amb Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS), la Federació d’Empreses d’Inserció de Catalunya (FEICAT) i la Creu Roja. El Programa Làbora treballa per al foment de l’ocupació i apropa les persones en situació de vulnerabilitat al mercat laboral i vincula l’empresa a un programa amb compromís i responsabilitat social que afavoreix la igualtat d’oportunitats entre la ciutadania.

Des de Brots Consultoria, com a expertes en ocupació i inserció laboral, acompanyem el Programa Làbora des del 2017. Trobareu més informació sobre la nostra feina conjunta en aquest aquest article i, per a més informació, també podeu consultar aquí el programa.


XaloCompetències Recerca de feina

XALOCompetències: un nou recurs per la recerca de feina

La Diputació de Barcelona llança el projecte XALOCompetències per apropar a la ciutadania els recursos i la informació més actual sobre el mercat de treball amb l’objectiu de donar a conèixer un major ventall d’oportunitats laborals a les que poder optar.

El projecte ha estat impulsat i coordinat pel Servei de Mercat de Treball de la Diputació de Barcelona i aglutina totes les actuacions que s’estan duent a terme des del servei en relació al treball i acompanyament a les persones des del model de competències.

Què és el XALOCompetències?

Es tracta d’un recurs dinàmic en constant evolució i adaptació a les noves realitats del mercat laboral que permet aportar coneixement a les persones en procés de recerca de feina sobre les ocupacions i perfils competencials més demandats per les empreses de la província de Barcelona.

El XALOCompetències també vol ser un recurs de suport per a totes aquelles entitats, organitzacions i professionals que es dediquen a l’orientació laboral.

El projecte està format per tres eines de consulta:

 • Ocupacions més demandades: permet consultar les ocupacions més demandades a la província de Barcelona i les seves comarques,  segons les ofertes del Web d'Ofertes Xaloc.
 • La Guia de Competències clau: permet accedir a la Guia de Competències Clau del Mercat de Treball tenint en compte els perfils competencials de les ocupacions més demandades.
 • De què puc treballar?: permet consultar les Fitxes Ocupacionals sobre els perfils professionals i requeriments del mercat de treball de les ocupacions més demandes segons les ofertes del Web d'Ofertes Xaloc.

Des de Brots Consultoria hem col·laborat en el procés de desenvolupament i producció dels materials que conformen dues d’aquestes eines: les Fitxes d’Ocupació i la Guia de Competències Clau en el Mercat de Treball.

competències professionals

Fitxes d’Ocupació

Al llarg de l’any 2020, des de Brots Consultoria ens vam encarregar de la producció del contingut de les 95 fitxes ocupacionals, així com de la dinamització dels espais participatius de validació amb els Serveis Locals d’Ocupació dels diferents ajuntaments que formen la diputació.

El procés d’elaboració de les fitxes s’ha dut a terme en 4 etapes:

 • FASE 1: Treball tècnic per part de Bots Consultoria
 • FASE 2: Validació per part del Servei de Mercat de Treball de la Diputació de Barcelona
 • FASE 3: Validació per part dels equips tècnics de professionals dels Serveis Locals d’Ocupació
 • FASE 4: Incorporació d’ajustos i entrega dels documents finals per part de Bots Consultoria

L’objectiu de les fitxes és aportar un valor afegit en els processos d’orientació i recerca de feina, facilitant el coneixement del mercat laboral, la tria d’opcions laborals i la millora de l’ocupabilitat de les persones.

Per a dur a terme la creació de les fitxes, s’han seguit tres criteris de selecció d'ocupacions mitjançant el creuament de dades de l’aplicatiu del Xaloc:

 • Ocupacions amb major demanda
 • Feines preferents
 • Nombre d’ofertes gestionades

A cada fitxa ocupacional s’hi pot trobar la següent informació:

 • Descripció de l’ocupació
 • Funcions
 • Competències tècniques
 • Competències bàsiques
 • Competències transversals
 • Sortides professionals
 • Formació requerida

A l'espai De què puc treballar? hi trobaràs les fitxes ocupacionals de les feines més demandades a XALOCamb informació sobre el perfil professional i competencial de cada ocupació així com les característiques més rellevants. En aquests moments però, aquest espai es troba encara en construcció i per tant, sols es pot accedir a una part de la informació.

Guia de Competències Clau en el mercat de treball

Durant el 2021, des de Brots Consultoria hem treballat en el desenvolupament de la Guia de Competències Clau del Mercat de Treball juntament amb diferents professionals dels Serveis Locals d’Ocupació de la Diputació de Barcelona.

Es tracta d’un material molt complet, de continuïtat i complementari a les 95 fitxes d’ocupació que podreu trobar properament disponible a la pàgina web de XALOCompetències.

 

A Brots Consultoria treballem en base al model de competències per promoure la inserció laboral de les persones amb la màxima qualitat amb una mirada àmplia i actualitzada al context social i econòmic de cada moment i territori.

Coneix més sobre la consultoria i l’actualitat del sector de l’ocupació navegant pel nostre web.


canvis mercat laboral i economies emergents

Canvis en el Mercat Laboral i Economies Emergents

L’era digital ha provocat canvis de gran magnitud en molts àmbits de les nostres vides. I, tot i que el seu impacte en el mercat de treball encara és difícil de quantificar, sí que podem conèixer quins són aquests canvis i les tendències i oportunitats que se’n deriven i que definiran l’ocupació i la inserció laboral en un futur molt proper.

Quins són aquests canvis?

 • Cerca, consulta, descàrrega de tot tipus d'informació mitjançant internet
 • Ampli ventall de dispositius interconnectats entre sí: telèfon mòbil, TV, ipad, PC...
 • Noves vies, canals i modalitats de comunicació
 • La rellevància de les xarxes socials
 • La nova manera de consumir música o literatura

En aquest context, enguany hem llançat la formació “Canvis en el Mercat Laboral i Economies Emergents” per a professionals i equips de treball del sector de l’ocupació i la inserció laboral. El curs vol donar resposta a les qüestions que avui en dia es plantegen la majoria d’empreses i professionals respecte a l’evolució de l’era digital i del mercat laboral a Catalunya.

A qui va dirigida la formació?

Aquesta acció formativa està dirigida a totes les persones professionals de l’àmbit de l’ocupació que vulguin actualitzar i aprofundir el seu coneixement i competències envers les economies emergents:

 • Com ha canviat el mercat laboral?
 • Què són les economies de futur?
 • Quin impacte tenen les polítiques i programes d’ocupació?
 • Com serà el/la treballadora/a del futur?
 • Quins són els sectors econòmics emergents i com s’estan promovent?
 • A què fan referència cadascuna d’aquestes noves economies?

economia digital i l'internet de les coses

Continguts del curs

La formació està estructurada en tres etapes: 

 • Anàlisi del nou context: tractem dels canvis principals que ha patit el mercat laboral
 • Economies del futur: donem informació clau sobre les economies emergents que esdevindran un motor d’ocupació en un futur proper
 • Activitats pràctiques i de reflexió: treballem l‘adaptació dels programes d'ocupació a les economies del futur

Què són les economies del futur?

Dins del curs, es coneixen en profunditat els quatre sectors econòmics emergents que es preveu que esdevinguin motors d’ocupació importants. Però, com són aquests sectors?

 • Són aquells sectors d’ocupació en els que els experts/es han previst un creixement més important.
 • Són els sectors d’activitat en els que es preveu un major nombre de llocs de feina disponibles.
 • Són els sectors d’activitat econòmica que Europa ha prioritzat amb els fons de recuperació econòmica. 
 • Tenen a veure amb la cura del planeta, les persones i els objectius de desenvolupament sostenible/Agenda 2030.

economia circular o verda

Quan parlem dels sectors econòmics del futur, a què ens referim?

 • Economia Digital
 • Economia Verda o Circular
 • Economia de les Cures
 • Economia Blava

Amplia la informació sobre cadascuna d’aquestes economies i sobre les ocupacions que se’n deriven a l’article Les economies de futur que generen oportunitats d’ocupació.

Formacions a mida

Des de Brots Consultoria dissenyem i impartim cursos, seminaris i tallers a mida, tant en modalitat presencial com virtual, per a les diferents àrees de l’administració pública i de les entitats socials de l’àmbit de la inserció laboral, adaptant, en cada cas, la proposta formativa a les necessitats, ritmes de dedicació i d’aprenentatge que es considerin adients. Des d’una vessant molt pràctica es proporcionen eines i recursos que permeten la implementació àgil i directa dels continguts treballats en els diferents programes i serveis.

Consulta el catàleg de serveis de formació del 2022.

Si has arribat fins aquí, l’article sobre el curs Nous Processos de Selecció també pot ser del teu interès.


Brots Consultoria modera taula saló ocupació 2021

Brots Consultoria al Saló de l’Ocupació 2021

Aquesta setmana, s’ha celebrat el Saló de l'Ocupació 2021 en format presencial a la Fira de Barcelona. Enguany, des de Brots Consultoria hem tingut el plaer de poder formar part d’una de les activitats que acull l’espai per a professionals del sector.

Taula rodona per a professionals de l’ocupació

Després de molts mesos de trobades i conferències online, ahir dimecres 10 de novembre, vam recuperar la presencialitat per a moderar i dinamitzar la taula rodona “Innovar per atendre la diversitat: Metodologies que responen a les necessitats de les persones amb més dificultats", organitzada per Barcelona Activa.

Taula rodona saló ocupació 2021

La taula ens ha permès conèixer experiències i projectes innovadors, així com reflexionar i debatre al voltant dels reptes de futur del sector de l’orientació laboral i veure com, on i en què la innovació ens pot ajudar a fer-hi front.

Les i els professionals del sector que han composat la taula:

 • Sara Millán, de la Fundació CHM Salut Mental, que ha presentat el projecte “Peer to Peer”
 • Aida Mestres, de la Fundació Ferrer i Guàrdia, que ha presentat el projecte “Posa’t en valor”, elaborat conjuntament amb el Consell de la Joventut de Barcelona
 • Candela Luengo, de la Fundació Intermedia, que ha parlat dels projectes “IntermediaXFeina” i “IntermediaJOB”
 • Mohamed el Amrani, de Suara Cooperativa, que ha presentat el laboratori d’innovació SuaraLab

Després d’escoltar a les companyes i companys, podem concloure que ens trobem en temps de canvis on la innovació és clau per trobar noves respostes a aquesta nova realitat. Com a sector de l’orientació, la formació i la inserció laboral, tenim grans reptes per davant, però tenim els recursos i l’empenta per fer-ho possible:

 • Metodologies àgils
 • Formació
 • Motivació per aprendre de manera constant
 • Adaptabilitat
 • Gestió del canvi

El Saló de l’Ocupació

El Saló de l'Ocupació és el lloc de trobada d'empreses, joves emprenedors i serveis públics i municipals de recerca de feina. Una jornada essencial per a les persones que volen accedir al món laboral o reorientar el seu perfil professional.

L’edició 2021, celebrada els dies 9, 10 i 11 de novembre, s’ha dividit en 8 espais:

 • (Re)orienta't: Orientació professional
 • (Re)descobreix: Sortides professionals
 • Prepara't: Entrena't per al procés de cerca de feina
 • Defensa: Assessorament de drets i deures laborals
 • Emprendre: inspiració per a persones emprenedores
 • TalentxBCN: Conferències i activitats
 • Comparteix: espai per a professionals de l'ocupació

Amplia la informació i recupera alguna de les activitats i conferències d’aquesta edició al web del saló de l’ocupació.


Nous processos de selecció i tècniques innovadores per al reclutament

Les tecnologies 4.0 i la intel·ligència artificial estan comportant canvis substancials en el mercat laboral i en la societat. Una realitat ja present, que es mantindrà i anirà en augment. El compàs d’aquesta transformació ve marcat pel ritme frenètic de la digitalització i aquesta, aplicada a la gestió dels Recursos Humans, està comportant l’aparició de noves eines, metodologies i tendències en el processos de reclutament i selecció.

En aquest context, és primordial formar els i les professionals de l’àmbit de la ocupació sobre els processos de selecció i inserció que actualment, i en un futur proper, aplicaran les empreses. D’aquesta forma, podran millorar l'acompanyament que brinden a les persones que atenen i, a la vegada, adaptar els serveis que els hi ofereixen.

Les noves tecnologies han canviat la forma de treballar de les persones, les empreses i les indústries en general, t’expliquem en detall els canvis i la perspectiva de futur del mercat laboral i els RRHH a l’article tendències de futur en la gestió dels recursos humans.

Per donar resposta a aquest escenari, des de Brots Consultoria duem a terme accions formatives de qualitat dirigides a professionals i a equips de treball basades en:

 • El coneixement actualitzat del mercat laboral i de les necessitats de les empreses
 • L’ús de metodologies vivencials que afavoreixen la participació i l’aprenentatge significatiu

El curs “Nous processos de selecció i tècniques innovadores per al reclutament” és una de les formacions que està tenint una major demanada per part de les organitzacions aquest 2021. Durant el darrer mes d’octubre, l’hem impartit a l’equip tècnic del Programa Làbora, format per més de 45 orientadors/es, formadors/es i prospectors/es; i als i les tècnics/es dels Serveis Locals d'Ocupació de la Diputació de Barcelona.

 Formació Projecte Làbora Nous processos Selecció

Quins objectius té la formació?

Aquesta acció té com a objectiu formar als i les professionals per afavorir el coneixement de les noves tendències en recursos humans i mantenir actualitzades les seves competències:

 • Prendre consciència de la incertesa del context laboral actual i futur i de les noves necessitats que s’estan generant en les empreses.
 • Conèixer com les empreses estan començant a integrar la lògica dels processos de selecció per competències.
 • Conèixer les tècniques de selecció per competències més emprades per les empreses (Assessment Center i entrevista per competències).
 • Conèixer les principals proves que composen els processos de selecció per competències (proves individuals i grupals).
 • Identificar empreses que estan desenvolupant processos de selecció per competències.
 • Conèixer tècniques de gamificació aplicades als processos de selecció.
 • Conèixer i analitzar algunes de les tècniques de selecció innovadores utilitzades per les empreses i exemples concrets d’empreses que ja les estan aplicant.
 • Disposar d’un espai de debat per a poder reflexionar al voltant de l’impacte d’aquest nou context de reclutament en l’acció d’orientar a les persones vers la recerca de feina i del treball amb les empreses.

 

Formació Nous Processos de Selecció 

Continguts del curs Nous processos de selecció i tècniques innovadores per al reclutament

L’estructura de continguts del curs està plantejada de la següent forma:

Punt de partida:

 • Noves realitats de l’ocupació i noves necessitats de les empreses.
 • El/la treballador/a del futur: competències clau.
 • Com ha canviat la recerca de feina: El repte d’accedir i mantenir-se a un lloc de feina.

Nous processos de selecció:

 • L’assessment center
 • L’entrevista per competències
 • El currículum cec
 • Altres Tècniques de selecció Innovadores utilitzades per les empreses:
  • La gamificació i els scape rooms
  • Lego Serious Play
  • Headhunting 3.0
  • Inbound Recruiting
  • Employer Branding
  • Vídeoentrevista
  • Videotrucades pregravades
 • Plataformes tecnològiques per al treball
 • Tecnologies 4.0 i la intel·ligència artificial aplicada als processos de selecció.
 • Exemples d’empreses concretes que estan duen a terme la selecció de professionals a través d’aquestes tècniques de selecció.
 • Visionat d’articles i vídeos exemplificadors.

Formacions a mida

Des de Brots Consultoria dissenyem i impartim cursos, seminaris i tallers a mida (tant en modalitat presencial com virtual) per a les diferents àrees de l’administració pública i de les entitats socials de l’àmbit de la inserció laboral, adaptant, en cada cas, la proposta formativa a les necessitats, ritmes de dedicació i d’aprenentatge que es considerin adients. Des d’una vessant molt pràctica es proporcionen eines i recursos que permeten la implementació àgil i directa dels continguts treballats en els diferents programes i serveis.

Consulta aquí el nostre catàleg de serveis de formació del 2022.


IntermediaJOB selecció professionals per competències

Selecció de professionals per competències amb IntermediaJOB

La Fundació Intermedia ha impulsat un innovador portal digital per la cerca de feina basat en la selecció de professionals per competències. Una plataforma que parteix del coneixement i l'experiència de l’equip de la Fundació Intermedia que, al llarg de varis anys, ha dedicat els seus esforços a la inserció laboral i a millorar l'ocupabilitat de les persones a través d’aquest mètode de reclutament.

Què és IntermediaJOB?

IntermediaJOB és una plataforma en línia enfocada a emparellar ofertes amb candidats i candidates mitjançant el model de competències. Aquest model, realitza un procés de selecció més respectuós amb les persones que prioritza el seu encaix dins de les vacants i les organitzacions.

IntermediaJOB va ser llançada com a prova pilot al 2019 i, al llarg del 2020 i 2021, ha viscut una etapa de consolidament dins del sector com a plataforma.

 

Quin objectiu té?

IntermediaJOB treballa per donar resposta a les necessitats de les empreses en la cerca de professionals, i de les persones que es troben en una situació de cerca de feina o de millora laboral, sempre des d’un prisma competencial. Degut a la situació generada per la COVID-19 i a la necessitat de digitalitzar alguns dels processos presencials, el portal esdevé una eina àgil i eficaç per gestionar els processos de selecció de les organitzacions.

Com neix la idea?

Encarna Serrano, directora d'operacions de Fundació Intermedia i directora d'IntermediaJOB, explica com va sorgir la idea: “A Intermedia vam crear al 2014 una plataforma que feia el matching entre persones i ofertes per donar resposta a la tasca d’intermediació de l’entitat. En un principi estava basada en sistemes clàssics com els requisits però al 2018 vam incorporar el model de competències que forma part de la metodologia d’intervenció pròpia”.

Com ha sigut el procés de creació i desenvolupament?

Des de Brots Consultoria vam ajudar a conceptualitzar i dissenyar el sistema, així com a incorporar el canvi de model que anava acompanyat d’una important investigació de mercat, i d’una definició en clau de les competències dels diferents perfils professionals.

Segons Encarna Serrano, “un cop instaurat, ràpidament vam comprovar que era molt més útil per treballar amb les empreses, doncs aportava un sistema objectiu per evidenciar els coneixements i les habilitats necessàries per exercir el lloc de feina, alhora que augmentaven els nostres índex de cobertura d‘ofertes.”

En aquest moment, la Fundació Intermedia va decidir ampliar el servei a empreses i persones que estaven fora de l’abast dels seus programes i, a través de diferents pilotatges, es va crear i validar el portal web per a persones candidates i empreses.

Com funciona IntermediaJOB?

IntermediaJOB és la primera plataforma digital de selecció de professionals per competències que realitza un matching intel·ligent entre ofertes de feina i persones candidates segons les competències que requereix el perfil professional que l’empresa necessita cobrir.

El portal no té en compte paràmetres que puguin resultar discriminatoris com el sexe, l’edat o el país d’origen, sinó que l’eina porta a terme una cerca inclusiva que posa en valor a les persones i el seu talent.

A l’hora de presentar-se a una oferta laboral, els candidats i candidates han de fer un registre per mitjà del qual han d’explicar quines són les seves expectatives laborals i auto avaluar les seves competències(habilitats, coneixements i aptituds) respecte al perfil professional que requereix el lloc de treball. Una de les diferències a destacar, és que la persona candidata no ha d’omplir les dades del currículum ni adjuntar cap carta de presentació i/o motivació.

La selecció per competències va més enllà de la formació i l'experiència laboral que reflecteix un curriculum vitae, té en compte tots els aprenentatges que la persona ha adquirit al llarg de la vida, en els àmbits personal, formatiu i professional i per això garanteix un encaix més fiable amb les necessitats del lloc de feina.

La Fundació Intermedia i Brots Consultoria

Des de Brots Consultoria hem tingut el plaer de treballar com a partners de la Fundació lntermedia per desenvolupar aquest projecte innovador. Ha través de l’assessorament i l’assistència tècnica, hem pogut aportar els nostres coneixements i metodologies de treball per aplicar el model de competències i dur a terme la digitalització de tots els processos. Actualment, seguim treballant conjuntament per continuar actualitzant l’eina i poder oferir així un millor servei a les empreses i els candidats i candidates.

Intermedia és una fundació sense afany de lucre que atén a persones que es troben en situació de vulnerabilitat social i laboral. Promoguda per Fundació IReS, Fundació Surt i Suara Cooperativa, compta amb una llarga trajectòria d'acció social per a la millora de l'ocupació i la inserció laboral.


article economies de futur

Les economies de futur que generen oportunitats d'ocupació

Cada vegada més, els experts i les expertes apunten una clara transformació del futur mercat de treball fruit de la digitalització, els canvis socials i la revolució del 4.0. Aquest canvi es materialitza en l’automatització de gran part de tasques rutinàries i repetitives de diferents llocs de treball, i la desaparició d’algunes ocupacions tal i com les coneixem avui en dia. A la vegada però, es preveu i s’obren oportunitats d’ocupació en economies emergents que esdevindran un motor en un futur proper.

Parlem de:

 • Economia Digital
 • Economia Verda
 • Economia de les Cures
 • Economia Blava

Tenint en compte aquest escenari de nous filons d’ocupació, es fa evident la necessitat de conèixer en profunditat cadascuna d’aquestes economies per part del sector de l’orientació, la formació i la inserció laboral.

Què aconseguirem:

 • Oferir informació ajustada del mercat de treball a persones en recerca de feina o persones que estan decidint els seus itineraris formatius.
 • Dissenyar i articular accions de capacitació que aportin a les persones els coneixements tècnics per accedir o reorientar-se laboralment cap a ocupacions emergents.
 • Dissenyar estratègies de prospecció i intermediació laboral dirigides al teixit empresarial que responguin a les seves necessitats.

Però, què entenem per cadascuna d’aquestes economies i què hem de tenir present?

Economia Digital

L’Economia Digital integra la infraestructura TIC, els intercanvis de béns i serveis digitals (e-commerce) i els continguts digitals. El sector tecnològic ocupa un espai predominant en els diferents rànquings d’ocupacions de futur elaborats i destaquen ocupacions tals com:

 • Tècnics/es web
 • Tècnics/es de xarxes informàtiques
 • Tècnics/es d’enginyeria de telecomunicacions
 • Dissenyadors/es de bases de dades
 • Analistes de xarxes informàtiques
 • Analistes, programadors i dissenyadors de pàgines web
 • Especialistes en bases de dades i xarxes informàtiques
 • Administradors/es de sistemes i xarxes informàtiques

economia digital

Segons les dades del segon trimestre de 2020 de l’Enquesta de Població Activa (EPA), el sector TIC català va generar 124.100 llocs de treball directes, xifra que suposa un 3,8% de la població ocupada a Catalunya i que supera la d’altres sectors estratègics del país com el de l’automoció.

Davant d’aquesta demanda de professionals creixent, reorientar-se laboralment cap aquest sector d’activitat pot esdevenir una opció a valorar. Per fer-ho, serà necessari conèixer en profunditats els diferents llocs de feina que hi estan relacionats i, d’aquesta manera, valorar quin d’ells pot ajustar-se millor a les motivacions i competències de les que es disposa. El web de Barcelona Activa o del Barcelona Digital Talent poden ser un bon recurs per consultar informació sobre el Sector TIC i els perfils professionals que li són afins.

Economia Verda

L’Economia verda o circular inclou ocupacions repartides en activitats diverses com ara el tractament i la gestió d'aigües residuals, gestió de residus sòlids, energies renovables, gestió de zones forestals, serveis ambientals a empreses, educació i informació ambiental, agricultura i ramaderia ecològica, o mobilitat elèctrica.

economia verda

L’Observatori de la Sostenibilitat a Espanya l’any 2020 xifrava l'ocupació verda en 530.947 llocs de treball (prop de cent mil a Catalunya, l'autonomia més avançada). A partir d’aquestes i d’altres dades publicades, els experts i les expertes conclouen que es tracta d’un sector estratègic que a mig termini proporcionarà un volum crític de contractació.

Un estudi fet per l’Observatori de la FP, a partir d’un procés ampli i amb diverses mirades, ha permès identificar i descriure 6 nous perfils professionals vinculats a l’Economia Circular:

 • Eco dissenyador/a
 • Tècnic/a en materials amb menor impacte ambiental
 • Tècnic/a en optimització de processos de producció i distribució
 • Tècnic/a en manteniment i extensió del producte
 • Tècnic/a en comerç i màrqueting
 • Tècnic/a en seguretat i medi ambient

Encara no existeix una oferta formativa reglada que estructuri i dibuixi els itineraris formatius relatius als diferents perfils professionals descrits. Per tant, no està clar ni definit el camí per arribar a tenir els perfils professionals que es requeriran. Tot i així, podem preveure que persones amb nivells de competències més bàsics o inicials tindran cabuda en l’economia circular ja que prendran força ocupacions com:

 • Operari/a instal·lador/a de planta especialitzat
 • Personal de gestió de residus
 • Personal per la classificació de residus

Des dels dispositius d’orientació, formació i inserció es planteja el repte d’articular propostes de capacitació professionalitzada que permetin a les persones adquirir els coneixements necessaris per ser ocupables davant les diferents oportunitats professionals que esdevindran en el sector.

Economia de les Cures

L’Economia de les cures inclou el conjunt d’activitats que es desenvolupen quotidianament per sostenir i reproduir la vida i que permeten fer front a les necessitats que tenen les persones al llarg del cicle vital.

economia cures

El sector d’atenció a les persones ocupa un espai de referència important en els diferents rànquings d’ocupacions de futur elaborats i destaquen sectors d’ocupació tals com:

 • Atenció a persones dependents
 • Atenció a persones grans
 • Atenció a la infància
 • Tasques de la llar

L’estudi del Fòrum Econòmic Mundial “Jobs of Tomorrow”, publicat durant el mes de gener del 2020, identifica que justament el sector serveis, i especialment les ocupacions relacionades amb l’atenció a persones i les cures, seran algunes de les ocupacions que es preveu que tinguin més projecció.

A partir de la feina tècnica desplegada des de Brots Consultoria, podem destacar algunes ocupacions clau del sector:

 • Atenció a persones grans i persones dependents:
 1. Treballador/a que té cura de les persones al domicili
 2. Treballador/a que té cura de les persones en institucions
 3. Treballador/a Familiar
 4. Auxiliar de la llar
 5. Auxiliar d’infermeria
 6. Terapeuta ocupacional
 • Atenció a la infància:
 1. Mainader/a a les llars
 2. Tècnic/a d’educació Infantil
 3. Monitor/a de lleure
 4. Director/a de lleure
 5. Monitor de menjador
 6. Coordinador/a de menjador escolar
 7. Vetllador/a
 • Tasques de la llar:
 1. Empleat/da domèstic

La majoria d’aquests llocs de feina estan ocupats en un tant per cent molt elevats per dones. Els exemples més importants segons un estudi de la Cambra de Comerç de Barcelona:

 • Personal sanitari, hospitalari i farmacèutic (70% de dones)
 • Plantilles de les residències de gent gran (84% de dones)
 • Treballadors/es socials (80% de dones)
 • Treballadors/es d’establiments d’alimentació i productes bàsics (64% de dones)
 • Personal de neteja (84% de dones)

Des dels serveis d’Orientació, formació i inserció laboral es planteja l’oportunitat de donar visibilitat al valor de les ocupacions de cura, i fomentar l’accés al treball en aquestes activitats professionals, incidint en una millora del reconeixement i les condicions laborals.

Tens més informació sobre aquest sector en aquest article sobre les cures com a sector d'ocupació de futur.

Economia Blava

L’Economia blava inclou activitats com la logística (port), la pesca, la indústria (constructors navals), l’esport (oci, salut i cultura), l’energia, la ciència i la tecnologia vinculades al mar i als oceans ( sempre regides per la sostenibilitat).

Segons dades de l’Ajuntament de Barcelona (2021), el sector de l’economia blava a Barcelona actualment ocupa uns 15.000 llocs de treball i genera 3.750 milions d’euros de facturació anual, al llarg dels 16,67 km del litoral, i representa un 4,3% del PIB de la ciutat i un 1,4% de l’ocupació.

economia blava

La Fundació BCN Formació Professional, en l’estudi finançat per Port 2000 i amb la col·laboració de l’Autoritat Portuària de Barcelona, detalla els principals perfils professionals dels sectors Logístic, Comerç, Nàutica Esportiva i Industrial i Transport Terrestre que requereixen les empreses de la Comunitat Portuària de Barcelona. L’estudi identifica també aquells perfils professionals de difícil cobertura i que, per tant, poden suposar una oportunitat clara d’ocupació:

 • Terminals Estibadores:
  • Tècnics/es de manteniment
 • Indústria Nàutica i Esportiva:
  • Mecànic/a instal·lador/a d’embarcacions.
  • Informàtic/a especialista en telecomunicacions
 • Logística:
  • Operador/a de tràfic/logístic
  • Especialista mecànic/a
 • Transport:
  • Xofers/es, camioners/es
  • Manteniment de vehicles industrials
 • Perfils professionals transversals:
  • Administratius/ves especialitzats en l’àmbit portuari

Per tal de conèixer en profunditat aquests i la resta de llocs de feina afins al sector, una de les fonts de consulta d’informació a considerar és el web de Barcelona Activa. L’assistència a jornades i webinars sobre tendències d’ocupació i la lectura d’informes i articles, també poden permetre als equips professionals que lideren programes, dispositius i serveis d’orientació laborals disposar d’informació actualitzada i de valor pel disseny d’accions i formacions.

Des de Brots Consultoria treballem per avançar-nos a les necessitats d’ocupació i, d’aquesta manera, dissenyar i desplegar el disseny de nous programes i actuacions d’assessorament que hi donin resposta. Podeu consultar els diferents serveis que oferim aquí.