Clients

A Brots Consultoria comptem amb la confiança de diverses institucions i organitzacions de l’administració pública de Catalunya de l’àmbit de l’ocupació, així com amb la d’entitats i empreses que treballen per la inserció laboral i l’ocupabilitat.

“Hem treballat un parell de cops amb la consultora Brots perquè ens ajudessin a establir protocols per una atenció de qualitat de la Xarxa d’atenció a dones en situació de violència masclista de les oficines de Treball. L’experiència de treball conjunt ha esta plenament satisfactòria per la seva capacitat de concretar les nostres necessitats de manera precisa, clara i rigorosa, i de manera ràpida.”

SOC - Servei d’Ocupació de Catalunya

“La formació m’ha permès actualitzar molt el coneixement sobre els nous processos de selecció, coneixent noves tècniques i tendències que estan per arribar. D’aquesta manera em serà possible incorporar en els itineraris dels i les joves recursos més innovadors i actuals i poder-los començar a reorientar en aquesta línia, atenent en tot moment a la importància de la digitalització i de l’adaptació a aquest nou model.”

Curs NPS Fundació Intermedia (2021)

Alguns dels nostres clients