Com Treballem

A Brots Consultoria treballem amb la referència del model d’ocupabilitat per competències, actualitzant-lo de manera permanent als canvis socials i econòmics que es produeixen i posant sempre les habilitats i les capacitats de les persones al centre de tots els processos.

Amb voluntat de servei

Per nosaltres és important donar una resposta acurada, a mida, de qualitat i que generi impacte als nostres clients. És per això que ens agrada treballar en cada projecte artesanalment, oferint propostes de treball concretes i específiques.

Amb compromís

Entomem cada projecte amb la màxima implicació, cercant i posant en joc, en tot moment, els instruments, els recursos i l’expertesa necessària per assolir els objectius definits i assegurar la màxima qualitat.

Amb rigor

Partint de diferents disciplines i del coneixement de les ciències socials, treballem amb professionalitat, de manera sistemàtica i metòdica per garantir la major solvència possible en tots els projectes.

Sumant esforços

En equip

Realitzem la feina conjuntament entre diferents professionals per assegurar en tot moment la complementarietat de
mirades i aportacions.

Amb col·laboradors/es especialistes

Que participen en projectes concrets aportant àrees de coneixement i expertesa per enriquir al màxim tots els projectes en els que treballem.

En aliança

Perquè tenim una clara vocació de sumar i generar
complicitats amb el nostre entorn i perquè creiem que treballar amb aliances permet arribar més lluny i ampliar l’impacte dels projectes que duem a terme.

Amb complicitat i frec a frec amb els nostres clients

Amb proximitat i discreció, treballem per aportar experteses, experiència i coneixements i oferir així serveis a mida que donin resposta a les necessitats i especificitats requerides en cada cas.