Competències i RRHH

Des de Brots Consultoria oferim assessorament a les empreses per incorporar el model de competències en la gestió dels equips de professionals dins de la seva estratègia de recursos humans.

Llocs de feina i ofertes laborals:

 • Elaboració dels perfils professionals que conformen l’equip humà de l’empresa.
 • Descripció de llocs de treball a partir del model de competències i tenint en compte les necessitats específiques de cada empresa.
 • Disseny d’ofertes de feina que permeten destacar allò que realment l’empresa necessita per arribar a obtenir candidatures ajustades.

Processos de selecció innovadors:

 • Disseny de metodologies innovadores per a l'aparellament oferta-persona candidata basades en criteris de no discriminació.
 • Assistència tècnica per al disseny i la planificació de processos de selecció per competències.
 • Assessorament per a la definició i implementació de processos de selecció basats en l’assessment center.
 • Disseny de proves i dinàmiques de selecció individuals i grupals que permetin identificar el capital competencial de les persones candidates.
 • Elaboració de registres per avaluar les candidatures tenint en compte evidències competencials.

Avaluació de competències:

 • Disseny de processos per l’avaluació de l’ajust competencial de l’equip de professionals de l’empresa.
 • Elaboració de registres que permeten sistematitzar els processos d’avaluació a partir dels quals es poden definir les trajectòries laborals de la plantilla.

Plans de formació i de millora:

 • Elaboració de propostes formatives per la millora contínua del capital competencial de l’equip humà.
 • Gestió de propostes de formació de competències transversals.