Com és el nou currículum per competències dels estudis de batxillerat? Quins són els graus universitaris i els cicles formatius amb més demanda en el mercat de treball?

Dades Inici Curs Escolar 2022-23

El passat 5 de setembre va ser el tret de sortida del curs escolar 2022-23 a Catalunya, dia en el qual més de 700.000 alumnes van iniciar les classes  d’educació infantil i primària. Dos dies més tard, el dimecres 7 de setembre, ho feien 890.000 alumnes d’educació secundària obligatòria, batxillerat, cicles formatius de formació professional bàsica, de grau mitjà i superior i dels diversos cursos d’especialització. 

Tot i que l’inici de curs ha estat marcat pels canvis en el calendari escolar, en aquest article ens centrarem en les principals novetats que enguany es duen a terme en l’aspecte acadèmic i curricular, així com en les formacions superiors més demandades aquest 2022.

Inici del curs escolar 2022-23 a secundària i batxillerat

El curs ha començat amb el desplegament del currículum per competències a secundària i batxillerat, el qual deixa a una banda la part memorística per centrar-se en la competencial. Malgrat que estava aprovat des del 2015, encara no s’havia incorporat a totes les etapes educatives. 

El nou currículum, que té com a objectiu fomentar les soft skills dels i les joves, s’ha implementat en els cursos senars i està previst que en el curs vinent 2023-2024 es faci també en els parells. Així doncs, els i les alumnes que aquest any cursen primer i tercer d’ESO i primer de batxillerat encenten aquest nou model educatiu basat en el treball per competències i per projectes

En definitiva, actualment, l’alumnat de batxillerat de Catalunya viu un període de canvis degut a l’aplicació del nou batxillerat i del batxillerat general, el qual també s’estrena enguany en una quinzena de centres de diverses comarques, i de l’arribada de la nova selectivitat competencial, una altra de les novetats que s’implementarà en els propers anys i que ja afecta als i les alumnes que aquest 2022-23 cursen primer de batxillerat.

Formació Professional: cicles de grau mitjà i superior

Pel que fa a la Formació Professional, el Govern també ha presentat algunes novetats pel curs 2022-23. Enguany, s’ha anunciat un augment de l’oferta de places de FP i, en conseqüència, també un increment de la plantilla del personal docent:

 • 1.022 noves dotacions de personal docent  
 • 17 professionals d’atenció educativa per als Itineraris Formatius Específics
 • 28,5 noves dotacions de personal docent orientador

Tanmateix, per tal de donar resposta a les necessitats del mercat laboral, des d’aquest curs els i les joves tenen l’oportunitat de poder-se formar en algun d’aquests tres nous perfils professionals:

formació professional curs 2022-23

Una altra de les novetats d’aquest curs 2022-23, ha estat l’aplicació dels nous criteris per facilitar l’accés preferent a l’alumnat de 4rt d’ESO en la preinscripció a la formació professional de grau mitjà per garantir la continuïtat dels estudis i reduir l’abandonament prematur. Segons dades del departament d’Educació, el 88,6% de l’alumnat de 4t d’ESO ha aconseguit la plaça desitjada en primera opció, i el 96’2% ha obtingut plaça en una de les opcions que havia sol·licitat.

No obstant, aquestes dades varien a l’hora de formalitzar el procés de matriculació: un 23,4% de l’alumnat de 4t. d’ESO amb plaça d’FP assignada en primera opció a CFGM finalment no s’hi ha acabat matriculant. 

Quins són els Cicles Formatius més demandats pel curs 2022-23?

Tot i que els cicles formatius de l’àmbit industrial són els que presenten un major grau d’inserció en el mercat laboral i salaris més elevats, d’entre 1.600 i 2.000 euros mensuals de mitjana, els més demandats han estat:

 • Sistemes microinformàtics i xarxes
 • Cures auxiliars d’infermeria
 • Gestió administrativa
 • Guia en el medi natural i de temps de lleure
 • Electromecànica de vehicles automòbils

Quins són els Cicles Formatius que garanteixen una alta inserció al mercat de treball?

Segons l’estudi de CaixaBank Dualiza FP e inserción laboral, un camino con diferentes destinos, les famílies de CFGM amb taxes més altes d’inserció laboral són:

 • 87,3% Instal·lació i Manteniment 
 • 83,8% Transport i Manteniment de Vehicles
 • 83,7% Fabricació Mecànica
 • 79,1% Marítimo-pesquera 
 • 78,8% Sanitat

Mentre que les famílies de CFGM que presenten una taxa d’inserció més baixa i que, en la majoria de casos, també ofereixen un salari baix (entre 700 i 1.000 euros mensuals de mitjana) són:

 • 63,0% Activitats físiques i esportives
 • 63,1% Comerç i Màrqueting
 • 68,4% Serveis socioculturals i a la comunitat
 • 68,9% Administració i Gestió

Pel que fa a les famílies de CFGS amb una alta taxa d’inserció, les dades es reafirmen, incorporant a més altres especialitats industrials entre les més demandades:

 • 89,4% Instal·lació i Manteniment 
 • 88,0% Fabricació Mecànica
 • 87,2% Transport i Manteniment de Vehicles
 • 86,1% Electricitat i electrònica 
 • 83,5% Informàtica i comunicacions

Graus Universitaris

Pel que fa a les Proves d’Accés a la Universitat (PAU), dels 39.767 estudiants presentats a la convocatòria de juny, un 96,91% l’han aprovat (un total de 31.987 persones). En relació a les notes, un total de 1409 alumnes han rebut una distinció per haver obtingut una nota igual o superior a 9 i, a més a més, aquest 2022, la nota mitjana de la Selectivitat a Catalunya (6,85) presenta una petita millora interanual respecte el 2021 (6,84).

Consulta més dades sobre la Selectivitat 2022 aquí.

aula graus universitaris i selectivitat

Quins han estat els graus més demandats pel curs escolar 2022-23?

Segons dades del departament d’Educació, els graus universitaris amb més demanda com a primera opció pel curs 2022-23 han estat els de ciències de la salut:

 1. Medicina al Campus Clínic de la Universitat de Barcelona
 2. Psicologia a la Universitat de Barcelona
 3. Administració i Direcció d’Empreses a la Universitat de Barcelona
 4. Medicina a la Universitat Autònoma de Barcelona
 5. Infermeria al Campus de Bellvitge de la Universitat de Barcelona
 6. Odontologia a la Universitat de Barcelona
 7. Dret a la Universitat de Barcelona
 8. Medicina a la Universitat Rovira i Virgili de Reus
 9. Psicologia a la Universitat Autònoma de Barcelona
 10. Enginyeria Informàtica a la Universitat Politècnica de Barcelona

En termes de perspectiva de gènere, enguany encara hi ha una notable diferència entre les noies i els nois que volen cursar enginyeria i els nois i noies que es decanten per les ciències de la salut: 

 • Enginyeria i arquitectura: dels 9.737 alumnes interessats, 6.821 són nois i 2.916 són noies
 • Ciències de la salut: de les persones matriculades, 7.512 són noies i només 2.730 són nois

Quins són els graus que ofereixen una alta inserció laboral?

Segons l’estudi que va publicar aquest 2022 la companyia de Recursos Humans Adecco, les titulacions de grau més demandades al mercat de treball nacional són:

 • Administració i Direcció d’Empreses (ADE)
 • Infermeria
 • Medicina i Biomedicina
 • Enginyeria Industrial
 • Relacions Laborals i Recursos Humans

Sobre nosaltres

A Brots Consultoria oferim recursos de formació i assistència tècnica a serveis d’orientació laboral i centres educatius, i treballem per dissenyar una orientació laboral i formativa de qualitat que permeti als i les joves definir els seus projectes professionals a partir del coneixement actualitzat del mercat de treball i de les necessitats de les empreses.

Privacy Preference Center