Les economies emergents esdevindran un motor d’ocupació en un futur proper. Parlem de l’economia digital, economia verda, economia de les cures i economia blava

article economies de futur

Cada vegada més, els experts i les expertes apunten una clara transformació del futur mercat de treball fruit de la digitalització, els canvis socials i la revolució del 4.0. Aquest canvi es materialitza en l’automatització de gran part de tasques rutinàries i repetitives de diferents llocs de treball, i la desaparició d’algunes ocupacions tal i com les coneixem avui en dia. A la vegada però, es preveu i s’obren oportunitats d’ocupació en economies emergents que esdevindran un motor en un futur proper.

Parlem de:

 • Economia Digital
 • Economia Verda
 • Economia de les Cures
 • Economia Blava

Tenint en compte aquest escenari de nous filons d’ocupació, es fa evident la necessitat de conèixer en profunditat cadascuna d’aquestes economies per part del sector de l’orientació, la formació i la inserció laboral.

Què aconseguirem:

 • Oferir informació ajustada del mercat de treball a persones en recerca de feina o persones que estan decidint els seus itineraris formatius.
 • Dissenyar i articular accions de capacitació que aportin a les persones els coneixements tècnics per accedir o reorientar-se laboralment cap a ocupacions emergents.
 • Dissenyar estratègies de prospecció i intermediació laboral dirigides al teixit empresarial que responguin a les seves necessitats.

Però, què entenem per cadascuna d’aquestes economies i què hem de tenir present?

Economia Digital

L’Economia Digital integra la infraestructura TIC, els intercanvis de béns i serveis digitals (e-commerce) i els continguts digitals. El sector tecnològic ocupa un espai predominant en els diferents rànquings d’ocupacions de futur elaborats i destaquen ocupacions tals com:

 • Tècnics/es web
 • Tècnics/es de xarxes informàtiques
 • Tècnics/es d’enginyeria de telecomunicacions
 • Dissenyadors/es de bases de dades
 • Analistes de xarxes informàtiques
 • Analistes, programadors i dissenyadors de pàgines web
 • Especialistes en bases de dades i xarxes informàtiques
 • Administradors/es de sistemes i xarxes informàtiques

economia digital

Segons les dades del segon trimestre de 2020 de l’Enquesta de Població Activa (EPA), el sector TIC català va generar 124.100 llocs de treball directes, xifra que suposa un 3,8% de la població ocupada a Catalunya i que supera la d’altres sectors estratègics del país com el de l’automoció.

Davant d’aquesta demanda de professionals creixent, reorientar-se laboralment cap aquest sector d’activitat pot esdevenir una opció a valorar. Per fer-ho, serà necessari conèixer en profunditats els diferents llocs de feina que hi estan relacionats i, d’aquesta manera, valorar quin d’ells pot ajustar-se millor a les motivacions i competències de les que es disposa. El web de Barcelona Activa o del Barcelona Digital Talent poden ser un bon recurs per consultar informació sobre el Sector TIC i els perfils professionals que li són afins.

Economia Verda

L’Economia verda o circular inclou ocupacions repartides en activitats diverses com ara el tractament i la gestió d’aigües residuals, gestió de residus sòlids, energies renovables, gestió de zones forestals, serveis ambientals a empreses, educació i informació ambiental, agricultura i ramaderia ecològica, o mobilitat elèctrica.

economia verda

L’Observatori de la Sostenibilitat a Espanya l’any 2020 xifrava l’ocupació verda en 530.947 llocs de treball (prop de cent mil a Catalunya, l’autonomia més avançada). A partir d’aquestes i d’altres dades publicades, els experts i les expertes conclouen que es tracta d’un sector estratègic que a mig termini proporcionarà un volum crític de contractació.

Un estudi fet per l’Observatori de la FP, a partir d’un procés ampli i amb diverses mirades, ha permès identificar i descriure 6 nous perfils professionals vinculats a l’Economia Circular:

 • Eco dissenyador/a
 • Tècnic/a en materials amb menor impacte ambiental
 • Tècnic/a en optimització de processos de producció i distribució
 • Tècnic/a en manteniment i extensió del producte
 • Tècnic/a en comerç i màrqueting
 • Tècnic/a en seguretat i medi ambient

Encara no existeix una oferta formativa reglada que estructuri i dibuixi els itineraris formatius relatius als diferents perfils professionals descrits. Per tant, no està clar ni definit el camí per arribar a tenir els perfils professionals que es requeriran. Tot i així, podem preveure que persones amb nivells de competències més bàsics o inicials tindran cabuda en l’economia circular ja que prendran força ocupacions com:

 • Operari/a instal·lador/a de planta especialitzat
 • Personal de gestió de residus
 • Personal per la classificació de residus

Des dels dispositius d’orientació, formació i inserció es planteja el repte d’articular propostes de capacitació professionalitzada que permetin a les persones adquirir els coneixements necessaris per ser ocupables davant les diferents oportunitats professionals que esdevindran en el sector.

Economia de les Cures

L’Economia de les cures inclou el conjunt d’activitats que es desenvolupen quotidianament per sostenir i reproduir la vida i que permeten fer front a les necessitats que tenen les persones al llarg del cicle vital.

economia cures

El sector d’atenció a les persones ocupa un espai de referència important en els diferents rànquings d’ocupacions de futur elaborats i destaquen sectors d’ocupació tals com:

 • Atenció a persones dependents
 • Atenció a persones grans
 • Atenció a la infància
 • Tasques de la llar

L’estudi del Fòrum Econòmic Mundial “Jobs of Tomorrow”, publicat durant el mes de gener del 2020, identifica que justament el sector serveis, i especialment les ocupacions relacionades amb l’atenció a persones i les cures, seran algunes de les ocupacions que es preveu que tinguin més projecció.

A partir de la feina tècnica desplegada des de Brots Consultoria, podem destacar algunes ocupacions clau del sector:

 • Atenció a persones grans i persones dependents:
 1. Treballador/a que té cura de les persones al domicili
 2. Treballador/a que té cura de les persones en institucions
 3. Treballador/a Familiar
 4. Auxiliar de la llar
 5. Auxiliar d’infermeria
 6. Terapeuta ocupacional
 • Atenció a la infància:
 1. Mainader/a a les llars
 2. Tècnic/a d’educació Infantil
 3. Monitor/a de lleure
 4. Director/a de lleure
 5. Monitor de menjador
 6. Coordinador/a de menjador escolar
 7. Vetllador/a
 • Tasques de la llar:
 1. Empleat/da domèstic

La majoria d’aquests llocs de feina estan ocupats en un tant per cent molt elevats per dones. Els exemples més importants segons un estudi de la Cambra de Comerç de Barcelona:

 • Personal sanitari, hospitalari i farmacèutic (70% de dones)
 • Plantilles de les residències de gent gran (84% de dones)
 • Treballadors/es socials (80% de dones)
 • Treballadors/es d’establiments d’alimentació i productes bàsics (64% de dones)
 • Personal de neteja (84% de dones)

Des dels serveis d’Orientació, formació i inserció laboral es planteja l’oportunitat de donar visibilitat al valor de les ocupacions de cura, i fomentar l’accés al treball en aquestes activitats professionals, incidint en una millora del reconeixement i les condicions laborals.

Tens més informació sobre aquest sector en aquest article sobre les cures com a sector d’ocupació de futur.

Economia Blava

L’Economia blava inclou activitats com la logística (port), la pesca, la indústria (constructors navals), l’esport (oci, salut i cultura), l’energia, la ciència i la tecnologia vinculades al mar i als oceans ( sempre regides per la sostenibilitat).

Segons dades de l’Ajuntament de Barcelona (2021), el sector de l’economia blava a Barcelona actualment ocupa uns 15.000 llocs de treball i genera 3.750 milions d’euros de facturació anual, al llarg dels 16,67 km del litoral, i representa un 4,3% del PIB de la ciutat i un 1,4% de l’ocupació.

economia blava

La Fundació BCN Formació Professional, en l’estudi finançat per Port 2000 i amb la col·laboració de l’Autoritat Portuària de Barcelona, detalla els principals perfils professionals dels sectors Logístic, Comerç, Nàutica Esportiva i Industrial i Transport Terrestre que requereixen les empreses de la Comunitat Portuària de Barcelona. L’estudi identifica també aquells perfils professionals de difícil cobertura i que, per tant, poden suposar una oportunitat clara d’ocupació:

 • Terminals Estibadores:
  • Tècnics/es de manteniment
 • Indústria Nàutica i Esportiva:
  • Mecànic/a instal·lador/a d’embarcacions.
  • Informàtic/a especialista en telecomunicacions
 • Logística:
  • Operador/a de tràfic/logístic
  • Especialista mecànic/a
 • Transport:
  • Xofers/es, camioners/es
  • Manteniment de vehicles industrials
 • Perfils professionals transversals:
  • Administratius/ves especialitzats en l’àmbit portuari

Per tal de conèixer en profunditat aquests i la resta de llocs de feina afins al sector, una de les fonts de consulta d’informació a considerar és el web de Barcelona Activa. L’assistència a jornades i webinars sobre tendències d’ocupació i la lectura d’informes i articles, també poden permetre als equips professionals que lideren programes, dispositius i serveis d’orientació laborals disposar d’informació actualitzada i de valor pel disseny d’accions i formacions.

Des de Brots Consultoria treballem per avançar-nos a les necessitats d’ocupació i, d’aquesta manera, dissenyar i desplegar el disseny de nous programes i actuacions d’assessorament que hi donin resposta. Podeu consultar els diferents serveis que oferim aquí.

Privacy Preference Center