Presentem la nova formació en Soft skills per a orientadors/es, formador/es i tècnics/es d’intermediació de dispositius i serveis d’orientació i laboral.

Soft Skills: Formacio per a professionals

Les competències transversals o soft skills, juntament amb les digitals, són les més demandades actualment per les empreses. Des de Brots Consultoria, hem dissenyat una nova acció formativa en aquest àmbit per a preparar els equips professionals pel present i el futur de l’ocupació.

Aquestes darreres setmanes, hem tingut el plaer de desplegar aquesta formació per l’equip de la Xarxa d’atenció a dones que viuen situacions de violència masclista ateses des de les oficines del SOC, en la que hem format a 145 orientadors i orientadores.  Han estat uns mesos intensos en els que hem treballat per conèixer i millorar les competències transversals clau del seu rol professional: la gestió de les emocions, la comunicació, la flexibilitat i la gestió del canvi, l’organització i la planificació de la feina.

Avui, et descobrim una mica més sobre aquesta formació enfocada a orientadors/es, formador/es i tècnics/es d’intermediació de dispositius i serveis d’orientació laboral en la que treballem les competències clau que, com a professionals del sector de l’ocupació, necessitem posar en joc per resoldre amb la màxima qualitat el dia a dia de la nostra feina.

Formació en Soft Skills

Objectius de la formació

Formació teòrico-pràctica per a la identificació i el desenvolupament de competències clau dirigida a serveis i dispositius d’orientació laboral que vulguin actualitzar i ampliar els coneixements del seu equip de tècnics/es:

 • Identificar i posar en valor les competències transversals clau necessàries per desplegar accions d’orientació, formació i treball amb el teixit empresarial.
 • Conèixer els canvis produïts en el mercat laboral i en la societat i l’impacte que tenen en el desenvolupament de les competències transversals associades al lloc de feina.
 • Practicar i millorar les competències transversals clau del perfil i disposar d’eines per avaluar-les i millorar-les.
 • Oferir un espai per compartir coneixements i pràctiques i estratègies per la millora de les soft skills entre professionals.

 Continguts del curs

Els continguts que es treballen al llarg de la formació estan estructurats en dos blocs:

 1. Soft Skills, model de competències i perfil professional
 2. Treballar les diferents competències

 Les competències clau que es treballen poden ser diferents per a cada cas en concret, treballant inclús, si es desitja, una única competència en format càpsula. Alguns exemples de competències clau:

 • Disposició a l’aprenentatge
 • Gestió de les emocions
 • Planificació i organització de la feina
 • Comunicació
 • Flexibilitat i gestió del canvi
 • Treball en entorns col·laboratius

 Metodologia del curs

Formació que combina l’exposició de contingut de caire teòric-pràctic amb la realització d’exercicis, activitats de reflexió en petits i grans grups, i la visualització d’articles, vídeos i altres materials que permeten el treball del contingut del curs (guies, manuals, etc.):

 • Exposició de continguts
 • Activitats en grup
 • Activitats individuals
 • Reflexió i debat
 • Articles, notícies i enllaços d’interès

 Modalitat i durada del curs

La formació es porta a terme mitjançant la modalitat 100% virtual o en format híbrid, i pot tenir una durada recomanada que oscil·la entre les 12 i les 18 hores.

Des de Brots Consultoria oferim formacions a mida, així que en funció de les competències a treballar adaptem i personalitzem la formació reduint o ampliant l’extensió de les hores del curs.

 Les nostres formacions a mida

Des de Brots Consultoria dissenyem i impartim cursos, seminaris i tallers a mida, tant en modalitat presencial com virtual, per a les diferents àrees de l’administració pública i de les entitats socials de l’àmbit de la inserció laboral, adaptant, en cada cas, la proposta formativa a les necessitats, ritmes de dedicació i d’aprenentatge que es considerin adients. Des d’una vessant molt pràctica es proporcionen eines i recursos que permeten la implementació àgil i directa dels continguts treballats en els diferents programes i serveis.

Per a més informació, pots consultar el catàleg de serveis de formació del 2022 o contactar-nos a través del correu electrònic formacio@brotsconsultoria.com

Privacy Preference Center