Mercat laboral i Inserció

Des de Brots Consultoria oferim assistència tècnica a dispositius d’orientació laboral, a empreses i a centres educatius i de formació en base al model de competències i amb una mirada àmplia i actualitzada al context social i econòmic de cada moment i territori. Treballem per promoure la inserció laboral de les persones amb la màxima qualitat.

Definició de mapes d’ocupació i perfils professionals:

 • Definició de fitxes i mapes d’ocupació relacionats amb diferents sectors econòmics i identificació de la formació clau relacionada.
 • Elaboració de perfils professionals descrits en clau de competències injectant, en tot moment, la realitat del mercat laboral i les necessitats concretes de les empreses en relació a la captació de talent.

Relació empresa i serveis d’orientació

 • Disseny d’espais d’apropament entre les empreses i les persones ateses als serveis d’orientació i inserció laboral.
 • Creació i dinamització d’espais de Networking, Speed datings i altres estratègies innovadores d’apropament i connexió entre empreses i persones en recerca de noves oportunitats laborals.

Nous processos de selecció:

 • Formació i assistència tècnica per apropar i donar a conèixer les noves tendències en la gestió dels recursos humans, fent especial èmfasi en l’impacte de la digitalització en els processos de reclutament i selecció de personal.
 • Disseny d’accions pràctiques per a dispositius d’orientació i inserció i centres educatius que permetin a les persones experimentar dinàmiques de selecció innovadores.
 • Assessorament a les empreses per la implementació de processos de selecció que incorporin tècniques basades en la innovació.

Estratègies de prospecció:

 • Anàlisi de les necessitats del territori i definició d’empreses diana.
 • Acompanyament en la definició d’estratègies eficaces per arribar a les empreses que es necessiten en cada moment i en cada punt d’actuació, servei o dispositiu.
 • Assessorament per al desplegament d’estratègies per al contacte amb el teixit empresarial i acompanyament en les fases de treball que permeten arribar a acords de col·laboració.

Models i metodologies d’intermediació:

 • Disseny de models i metodologies d’implementació pràctica per a l’establiment d’acords de col·laboració amb les empreses.
 • Formació i assistència tècnica per a professionals dels departaments d’intermediació a mida i tenint en compte les necessitats concretes de cada servei i territori.
 • Suport tècnic per al desplegament de les diferents fases de treball (contacte, col·laboració, prestació de serveis i fidelització).