Assessorament per a la redefinició i el reajust de projectes i serveis

Hem assessorat a dispositius, projectes i programes de l’àmbit de la orientació i la inserció sociolaboral, la prospecció i el treball amb el teixit empresarial, amb l’objectiu de redefinir els seus serveis i la seva organització interna. L’objectiu ha estat en tot moment el d‘oferir estratègies de millora de la qualitat, eficàcia i eficiència en l’organització dels recursos i en els resultats finals aconseguits.