Assistència tècnica a centres formatius per incorporar accions d’orientació laboral i formativa a joves que estan en les etapes finals dels seus estudis/accions formatives

L’atur juvenil és un dels principals reptes que cal afrontar de manera coordinada entre diferents actors en els propers temps. Per tal de fer front a aquest repte i millorar les oportunitats laborals del jovent, hem elaborat diverses estratègies a desplegar per part del sector de la formació, l’orientació i la inserció laboral, i hem dissenyat una orientació laboral i formativa de qualitat que permet als i les joves definir els seus projectes professionals a partir del coneixement actualitzat del mercat de treball i de les necessitats de les empreses.