Definició de processos i procediments de treball

Recentment, hem assessorat en la definició de processos de treball per a sistematitzar i homogeneïtzar metodologies compartides per part de tot l’equip de professionals vinculats/des a un mateix projecte o servei. En aquest context, hem treballat amb els equips de professionals implicats/des per tal d’identificar aquells processos més àgils, eficaços i sostenibles a l’hora de desplegar l’activitat definida com a raó de ser del seu projecte.