Descripció de llocs de feina i perfils professionals i definició de sistemes i metodologies de selecció, seguiment i promoció

Hem elaborat propostes per a la descripció de llocs de feina i perfils professionals, assessorant els equips de treball per definir, partint d’aquesta descripció, sistemes i metodologies de selecció, seguiment i promoció dels/les professionals posant sempre al centre dels processos les capacitats, habilitats i potencialitats de les persones a partir d’un sistema d’avaluació per competències basat en evidències observables.