Formació a equips de professionals en el model de competències i ocupabilitat

Durant els darrers anys hem donat formació relativa al model de competències a equips de professionals. Ho hem fet d’una banda amb els equips d’orientació i, de l’altra, amb els equips de prospecció. Darrerament hem començat a treballar a partir de sessions conjuntes entre les diferents figures professionals per fomentar el treball en equip i l’estratègia compartida, amb molt bons resultats. Tot i així, hem mantingut sempre espais de treball específics per a grups de professionals en funció del seu perfil i tenint sempre en compte les tasques i funcions associades al seu lloc de feina.