Materials, guies i productes que faciliten la implementació de metodologies de treball

De manera constant, elaborem materials, guies i productes que faciliten la implementació de metodologies concretes de treball tant en format d’apunts tècnics per a equips de professionals, com de desplegament directe amb les persones ateses (material per al disseny del propi projecte professional, material per a desenvolupar competències transversals, guia per a la definició de perfils professionals i fitxes d’ocupació i portafoli per a fomentar l’autonomia en els processos de recerca de feina, entre d’altres).