Suport en la definició del sistemes d’emparellament oferta/candidatura basats en les capacitats i les competències de les persones

Des de l’àrea d’innovació en els projectes d’inserció sociolaboral, hem participat en el disseny i la definició de sistemes d’emparellament oferta/candidatura basats en les capacitats i competències de les persones ateses amb la idea de superar així requisits, estereotips i prejudicis fixats sovint pel propi mercat laboral.