Treball per actualitzar el model de competències a la nova realitat del mercat de treball

El mercat de treball actual està marcat per la digitalització i la crisi generada per la pandèmia de la Covid-19. Des de la consultoria, treballem amb la referència del model d’ocupabilitat per competències, actualitzant-lo de manera permanent als canvis socials i econòmics que es produeixen. Enguany, hem fet una feina tècnica d’innovació i de revisió metodològica que permet identificar i estudiar al detall quines són les competències clau del futur per poder, a partir d’aquí, dissenyar i reajustar programes i serveis que donin resposta, de manera molt més efectiva, a la realitat del mercat de treball dels propers anys.