Reflexió sobre els elements i les preguntes essencials per la millora de l'ocupabilitat i el desenvolupament de competències dels professionals en el context actual.

Portada article competències de futur

Des de Brots Consultoria durant els darrers anys hem acompanyat, format i assessorat professionals i equips de diferents serveis de l’administració pública, empreses i entitats del tercer sector en la identificació i el desenvolupament de competències clau per a l’ajust òptim entre les necessitats de les empreses i el capital competencial dels/les potencials treballadors/es.

Durant els darrers mesos però, hem necessitat realitzar una feina tècnica per tal de revisar i avançar les metodologies i els models de treball per continuar acompanyant equips i projectes d’inserció laboral. L’objectiu de la feina feta ha estat actualitzar el coneixement dels elements clau a tenir en compte per la millora de l’ocupabilitat i el desenvolupament de competències de les persones que estan en recerca de feina.

Com ho hem fet?

Introduint en les metodologies d’orientació laboral l’impacte que la revolució 4.0 i la crisi de la COVID-19 han tingut a nivell social i econòmic i que s’han concretat en diferents canvis en el mercat de treball.

Una vegada iniciat aquest exercici de treball tècnic intern, ha sorgit clarament la necessitat d’aprofundir en aquesta tasca estratègica ja que es detecta que en molts casos s’està treballant en base a la referència d’ un model que, fruit de tots aquests canvis i transformacions, pot haver resultat obsolet en alguns aspectes.

Cap a on anem?

Considerem imprescindible continuar fent una feina tècnica d’innovació i de revisió metodològica que permeti identificar i estudiar al detall quines són les competències clau del futur per poder, a partir d’aquí, dissenyar i reajustar programes i serveis per a que puguin donar resposta, de manera molt més efectiva i flexible,  a la realitat del mercat de treball dels propers anys.

Quina reflexió de futur fem?

A tall d’exemple, a continuació volem fer una reflexió apuntant alguns dels elements i preguntes clau sobre els que seguim treballant i dissenyant respostes:

COMPETÈNCIES TÈCNIQUES

Els coneixements tècnics seguiran essent necessaris, però:

 • Canviaran les estratègies per al seu desenvolupament?
 • Com haurà de ser la formació que permeti assolir-los?
 • Quin impacte tindrà el 4.0 en la majoria de les ocupacions?
 • Quines seran les ocupacions del futur?
 • Com podem preparar-nos per disposar dels coneixements que es necessitaran per a desenvolupar les funcions i tasques associades?
 • Cal que definim nous perfils professionals? Quins seran els prioritaris?
 • Què passarà amb les ocupacions de nivell 1 i 2? Com es transformaran?

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

En tant que coneixements i habilitats que es consideren essencials per a accedir i mantenir-se en qualsevol ocupació. D’entrada, cal incorporar de manera transversal a totes les ocupacions la competència digital i cal revisar també el contingut de les competències d’accés al mercat laboral, però:

 • Què significa exactament competència digital?
 • És el mateix concepte per a les ocupacions de nivells 1 i 2 que per a les ocupacions de nivells més alts?
 • Com seran els processos de selecció en els propers anys?
 • Què prioritzaran les empreses? Quina valor afegit buscaran en els/les candidats/es?
 • Com influirà la digitalització en la gestió dels recursos humans?
 • El currículum tradicional seguirà sent l’instrument principal per a la recerca de feina?

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS

Pel que fa a les competències transversals cal disposar d’una mirada molt més àmplia ja que tots els estudis existents apunten que, juntament amb els coneixements tecnològics, seran el paquet d’habilitats clau per mantenir-se en qualsevol dels llocs de feina del futur, però:

 • Quines són exactament aquestes competències clau del futur?
 • Com es poden desenvolupar?
 • I, en cada cas, quines estratègies concretes podem desplegar per acompanyar a la ciutadania en el seu desenvolupament i millora constant?

Des de la consultoria seguim articulant tota aquesta feina per tal de seguir impulsant la millora contínua de tots els serveis, programes i actuacions d’acompanyament a dispositius d’inserció laboral en els que treballem.

I, en aquesta mateixa línia de transformació, enguany ens hem adaptat al context actual 4.0 mitjançant la creació d’aquest espai d’actualitat. El qual té com a objectiu reflexionar i donar resposta a les diverses qüestions que preocupen a les organitzacions i la ciutadania en torn a l’ocupació i la inserció laboral. Així que, si t’agradaria seguir aprofundint sobre les tendències en el mercat de treball, et recomanem el nostre article sobre les 5 tendències de futur en el sector dels RRHH.

Privacy Preference Center