A Brots Consultoria som especialistes en l'àmbit de l'ocupació i la gestió dels recursos humans. Realitzem producció de materials i eines amb informació actualitzada del mercat laboral i oferim assistència tècnica i formació per a professionals.

Serveis

Assessorem i acompanyem els equips de treball per a promoure una millora en l’assoliment de resultats i en la qualitat dels serveis que es presten, i de resultes afavorim que tinguin un major impacte.

Saber-ne més

Dissenyem projectes, programes, serveis i noves metodologies d’intervenció  amb un especial èmfasi en la innovació, l’adaptació al canvi i la millora permanent.

Saber-ne més

Creem i elaborem publicacions, guies i materials per facilitar la implementació de processos, metodologies i models de treball que aportin rigor i qualitat.

Saber-ne més

Duem a terme accions de formació dirigides a equips de professionals. Ens basem en l’ús de metodologies vivencials que afavoreixen la participació i l’aprenentatge significatiu.

Saber-ne més

Les nostres àrees d’expertesa són la inserció sociolaboral, el model de competències i la gestió dels recursos humans, la gestió de projectes (disseny, implementació i avaluació), la perspectiva de gènere, la definició de protocols, processos i procediments de treball i els models d'intervenció per l'acompanyament en la recerca d'ocupació.

Projectes destacats

Alguns dels nostres clients