Som una consultoria social que ofereix serveis d’assessorament, formació, disseny de projectes i elaboració de productes i materials per a entitats del tercer sector, l’administració pública i les empreses.

Serveis

Assessorem i acompanyem els equips de treball per a promoure una millora en l’assoliment de resultats i en la qualitat dels serveis que es presten, i de resultes afavorim que tinguin un major impacte social.

Saber-ne més

Dissenyem projectes, programes, serveis i noves metodologies d’intervenció  amb un especial èmfasi en la innovació, l’adaptació al canvi i la millora permanent.

Saber-ne més

Creem i elaborem publicacions, guies i materials per facilitar la implementació de processos, metodologies i models de treball que aportin rigor i qualitat.

Saber-ne més

Duem a terme accions de formació dirigides a equips de professionals. Ens basem en l’ús de metodologies vivencials que afavoreixen la participació i l’aprenentatge significatiu.

Saber-ne més

Les nostres àrees d’expertesa són les metodologies d’empoderament i atenció a les persones en situació de vulnerabilitat, el model de competències i la gestió dels recursos humans, la perspectiva de gènere, les accions de responsabilitat social empresarial, el desenvolupament d’estratègies per a la gestió i la direcció d’equips de treball, i l’elaboració de projectes i serveis d’inserció sociolaboral.

Des de Brots treballem per promoure una societat més justa i mantenim al centre de totes les nostres actuacions el treball per a la millora de la qualitat de vida de les persones.

Projectes destacats