Hem assessorat entitats i serveis públics relacionats amb l’orientació i la inserció sociolaboral, la prospecció i el treball amb el teixit empresarial, i l’atenció a grups de persones en situació de vulnerabilitat, amb l’objectiu de redefinir els seus serveis i la seva organització interna. L’objectiu ha estat en tot moment el d‘oferir estratègies de millora de la qualitat, eficàcia i eficiència en l’organització dels recursos i en els resultats finals aconseguits.