Oferim sempre a tots els clients amb qui treballem la proposta de capacitar els seus equips en matèria de perspectiva de gènere. En els cursos que hem dut a terme els/les participants han pogut formar-se en temes relacionats amb el gènere des d’una perspectiva molt pràctica perquè sempre ens concentrem en oferir eines i recursos que permetin una ràpida implementació dels continguts treballats als projectes en els que els/les professionals treballen.