Emma Ràfols

Responsable dels serveis d’Estratègia i Assessorament i Disseny i Innovació.

Laura Climent

Responsable dels serveis de Creació i Producció i Formació.