En relació al disseny de projectes, hem definit noves metodologies de treball ajustades a les necessitats específiques de determinats grups de persones (dones en situació de precarietat, joves desvinculats/des del sistema formatiu i del mercat de treball, i persones sense llar que no tenen les necessitats bàsiques cobertes com a més grups significatius). La nostra feina ha partit de l’anàlisi de les situacions concretes dels diferents grups i del coneixement dels diferents factors d’incidència per tal d’identificar eines i estratègies per a la superació de les dificultats plantejades en cada moment.