La formació a mida per a professionals i equips de treball de l’àmbit de la ocupació més demandada actualment

Les tecnologies 4.0 i la intel·ligència artificial estan comportant canvis substancials en el mercat laboral i en la societat. Una realitat ja present, que es mantindrà i anirà en augment. El compàs d’aquesta transformació ve marcat pel ritme frenètic de la digitalització i aquesta, aplicada a la gestió dels Recursos Humans, està comportant l’aparició de noves eines, metodologies i tendències en el processos de reclutament i selecció.

En aquest context, és primordial formar els i les professionals de l’àmbit de la ocupació sobre els processos de selecció i inserció que actualment, i en un futur proper, aplicaran les empreses. D’aquesta forma, podran millorar l’acompanyament que brinden a les persones que atenen i, a la vegada, adaptar els serveis que els hi ofereixen.

Les noves tecnologies han canviat la forma de treballar de les persones, les empreses i les indústries en general, t’expliquem en detall els canvis i la perspectiva de futur del mercat laboral i els RRHH a l’article tendències de futur en la gestió dels recursos humans.

Per donar resposta a aquest escenari, des de Brots Consultoria duem a terme accions formatives de qualitat dirigides a professionals i a equips de treball basades en:

 • El coneixement actualitzat del mercat laboral i de les necessitats de les empreses
 • L’ús de metodologies vivencials que afavoreixen la participació i l’aprenentatge significatiu

El curs “Nous processos de selecció i tècniques innovadores per al reclutament” és una de les formacions que està tenint una major demanada per part de les organitzacions aquest 2021. Durant el darrer mes d’octubre, l’hem impartit a l’equip tècnic del Programa Làbora, format per més de 45 orientadors/es, formadors/es i prospectors/es; i als i les tècnics/es dels Serveis Locals d’Ocupació de la Diputació de Barcelona.

 Formació Projecte Làbora Nous processos Selecció

Quins objectius té la formació?

Aquesta acció té com a objectiu formar als i les professionals per afavorir el coneixement de les noves tendències en recursos humans i mantenir actualitzades les seves competències:

 • Prendre consciència de la incertesa del context laboral actual i futur i de les noves necessitats que s’estan generant en les empreses.
 • Conèixer com les empreses estan començant a integrar la lògica dels processos de selecció per competències.
 • Conèixer les tècniques de selecció per competències més emprades per les empreses (Assessment Center i entrevista per competències).
 • Conèixer les principals proves que composen els processos de selecció per competències (proves individuals i grupals).
 • Identificar empreses que estan desenvolupant processos de selecció per competències.
 • Conèixer tècniques de gamificació aplicades als processos de selecció.
 • Conèixer i analitzar algunes de les tècniques de selecció innovadores utilitzades per les empreses i exemples concrets d’empreses que ja les estan aplicant.
 • Disposar d’un espai de debat per a poder reflexionar al voltant de l’impacte d’aquest nou context de reclutament en l’acció d’orientar a les persones vers la recerca de feina i del treball amb les empreses.

 

Formació Nous Processos de Selecció 

Continguts del curs Nous processos de selecció i tècniques innovadores per al reclutament

L’estructura de continguts del curs està plantejada de la següent forma:

Punt de partida:

 • Noves realitats de l’ocupació i noves necessitats de les empreses.
 • El/la treballador/a del futur: competències clau.
 • Com ha canviat la recerca de feina: El repte d’accedir i mantenir-se a un lloc de feina.

Nous processos de selecció:

 • L’assessment center
 • L’entrevista per competències
 • El currículum cec
 • Altres Tècniques de selecció Innovadores utilitzades per les empreses:
  • La gamificació i els scape rooms
  • Lego Serious Play
  • Headhunting 3.0
  • Inbound Recruiting
  • Employer Branding
  • Vídeoentrevista
  • Videotrucades pregravades
 • Plataformes tecnològiques per al treball
 • Tecnologies 4.0 i la intel·ligència artificial aplicada als processos de selecció.
 • Exemples d’empreses concretes que estan duen a terme la selecció de professionals a través d’aquestes tècniques de selecció.
 • Visionat d’articles i vídeos exemplificadors.

Formacions a mida

Des de Brots Consultoria dissenyem i impartim cursos, seminaris i tallers a mida (tant en modalitat presencial com virtual) per a les diferents àrees de l’administració pública i de les entitats socials de l’àmbit de la inserció laboral, adaptant, en cada cas, la proposta formativa a les necessitats, ritmes de dedicació i d’aprenentatge que es considerin adients. Des d’una vessant molt pràctica es proporcionen eines i recursos que permeten la implementació àgil i directa dels continguts treballats en els diferents programes i serveis.

Consulta aquí el nostre catàleg de serveis de formació del 2022.

Privacy Preference Center