Els canvis més rellevants del mercat de treball i els processos de selecció a conseqüència de la revolució industrial 4.0

Les 5 tendències de futur en la gestió dels RRHH

Actualment ens trobem immerses en la quarta revolució industrial, una revolució que planteja encara moltes incerteses a nivell laboral. No obstant, aquest darrer any hem tingut constància de certes evidències que intueixen una transformació accelerada de la societat i que fan necessari anticipar-se i actuar per assegurar que ens hi podem adaptar.

Les noves tecnologies han canviat la forma de treballar de les persones, les empreses i les indústries en general: com i quan ens relacionem i amb qui ho fem; com accedim a la informació; la immediatesa com a forma de viure (buscar, trobar, comprar, compartir); els processos productius; les eines de treball i la maquinària que fem servir; la incorporació de la intel·ligència artificial i; les tasques i les funcions que realitzen les persones i els equips, i el seu valor humà afegit.

Impacte en el mercat de treball

Com a conseqüència de tots aquests canvis, s’ha generat un impacte en el mercat de treball: 

 • Aparició de noves ocupacions vinculades a les TIC i la indústria 4.0
 • Demanda decreixent d’algunes ocupacions 
 • Automatització de funcions i tasques
 • Transformació de les ocupacions i els llocs de treball tal i com els enteníem fins al moment

En aquest sentit, i per a donar resposta a aquest nou escenari, les empreses necessiten i demanden professionals amb els coneixements, actituds, aptituds, habilitats i destreses ajustades a aquests nous temps:

 • Capacitat i predisposició a l’aprenentatge
 • Flexibilitat i gestió del canvi
 • Creativitat i innovació
 • Autonomia i iniciativa
 • Competència digital

Gamificació tendències gestió RRHH

Com s’han adaptat els professionals de Recursos Humans?

En termes de recursos humans, aquesta revolució ha contribuït a un canvi del model i enfocament en el reclutament i la selecció de personal, així com, en l’accés al treball: 

 • Nous canals de recerca de feina
 • Noves eines i fonts per a descriure la candidatura
 • Noves vies de reclutament de candidats/es
 • Nous sistemes de selecció 

Les 5 tendències de futur en la gestió dels RRHH

1.Selecció per competències

Parteix d’un enfocament centrat en les persones i és una metodologia que té per objectiu la recerca de talent. Els processos de selecció per competències pretenen identificar la persona candidata que presenta un millor encaix competencial. La seva implementació en el sí de les empreses afavoreix que les noves incorporacions a l’organització responguin als requeriments presents però també futurs que poden garantir el manteniment i creixement de l’empresa dins del mercat.

2. Gamificació

Facilita el desplegament d’accions de reclutament lúdiques (basades en el joc) a partir de les quals l’empresa pot conèixer, observar i avaluar les persones candidates en contextos distesos i de proximitat. Aquesta metodologia permet veure com es posen en joc aquelles competències que per l’empresa són requerides per a l’òptim desenvolupament d’un lloc de treball. La gamificació també pot implementar-se en processos de treball interns per la generació  d’idees creatives i en les accions formatives dirigides a l’equip de professionals de l’empresa.

3. Intel·ligència Artificial i Big Data

Fa possible l’automatització dels processos de reclutament (sobretot de les tasques repetitives) i la categorització de les persones candidates en funció de paràmetres predefinits per l’empresa, avaluant les seves aptituds i calculant les probabilitats d’èxit en l’ajust al lloc de treball i la organització. La presa de decisions basada en dades resulta més objectiva i més eficient. Els processos de selecció que la incorporen però, sempre compten amb la mirada humana que, després del primer cribratge realitzat per la tecnologia, aporta criteris personals i emocionals.

4. People Analytics

Permet mesurar l’activitat, la productivitat i el grau d’eficiència del personal o conèixer la seva motivació, satisfacció amb la feina i compromís amb l’empresa. Algunes de les mètriques que pot aportar són: el benefici per treballador/a, el cost de la formació per professional o el grau d’absentisme. 

5. Blind Recruitment

Minimitza, en els processos de selecció, els factors de discriminació (sobretot en la fase inicial de cribratge de candidatures). Consisteix en no mostrar aquelles dades que permeten donar a conèixer el nom, l’edat, el gènere, la nacionalitat (entre d’altres) de la persona. Treballar des d’aquesta lògica permet que l’avaluació se centri en l’experiència i les competències que les diferents candidatures poden aportar. 

Infografia 5 tendències RRHH Brots Consultoria

Descarrega’t aquí la nostra infografia

Des de Brots Consultoria treballem per conèixer en profunditat l’actualitat i les noves tendències relacionades amb la gestió dels RRHH. Es tracta d’un exercici de vital importància per a poder oferir serveis ajustats i innovadors tant a empreses com a dispositius d’inserció laboral. 

Privacy Preference Center