En els darrers mesos de context de pandèmia de la COVID-19, a Brots Consultoria hem actualitzat el catàleg de formacions per oferir els diferents cursos en modalitats 100% virtuals.

Formació modalitat 100% virtual en ocupación i RRHH

A Brots Consultoria som especialistes en l’àmbit de l’ocupació i els recursos humans, oferim formació i treballem amb la referència del model d’ocupabilitat per competències, actualitzant-lo de manera permanent als canvis socials i econòmics que es produeixen i posant sempre les habilitats i les capacitats de les persones al centre de tots els processos.

Dissenyem i impartim accions formatives per a professionals i equips de treball de les diferents àrees de l’administració pública, empreses, entitats i organitzacions de l’àmbit de la inserció laboral.

Oferim cursos, seminaris i tallers a mida (tant en modalitat presencial com virtual) adaptant, en cada cas, la proposta formativa a les necessitats, ritmes de dedicació i d’aprenentatge que es considerin adients. Des d’una vessant molt pràctica es proporcionen eines i recursos que permeten la implementació àgil i directa dels continguts treballats en els diferents programes i serveis.

Oferta formativa 2021 en Ocupació i Recursos Humans

En aquests darrers mesos, hem adaptat les metodologies de treball i les tècniques per aprofitar els beneficis d’aquest nou format virtual sense perdre de vista la importància de generar espais que permetin la participació activa dels i les participants. N’és un clar exemple la càpsula formativa sobre “La identificació d’evidències competencials” que vam impartir al mes de gener per a l’equip tècnic del programa MAIS de la Fundació Intermedia.

Pots consultar l’oferta formativa d’enguany a l’apartat d’orientació i formació del web. O, si prefereixes rebre el catàleg de formacions del 2021 – amb informació més específica i detallada- i rebre una atenció personalitzada, contacta’ns a través del correu formacio@brotsconsultoria.com

Àrea de Consultoria
consultoria@brotsconsultoria.com

Privacy Preference Center