Orientació i Formació

Des de Brots Consultoria oferim recursos de formació i assistència tècnica a serveis d’orientació laboral i centres educatius. Dissenyem la nostra oferta de serveis des de la lògica del model de competències amb una mirada àmplia i actualitzada al context social i econòmic de cada moment i territori. Treballem per dissenyar una orientació laboral i formativa de qualitat que permeti a les persones definir els seus projectes professionals a partir del coneixement actualitzat del mercat de treball i de les necessitats de les empreses.

Models i metodologies d’orientació:

  • Assistència tècnica i formació per a professionals de serveis de l’administració pública, entitats privades i del tercer sector, en el disseny i la implementació de models i metodologies d’orientació i formació que permetin a les persones en recerca de feina o en demanda de millora d’ocupació, definir i desplegar els seus projectes professionals de manera realista i amb visió de futur.

Projectes innovadors:

  • Definició de projectes d’orientació laboral per a persones amb nivells d’ocupabilitat, edat, i situació socioeconòmica diversos.
  • Disseny de propostes i programes innovadors ajustats als requeriments de l’actual context i orientades a sectors econòmics diferents.

Digitalització de l’orientació i la formació:

  • Disseny de models d’orientació i formació online i de les plataformes tecnològiques que permeten desplegar-los.
  • Elaboració de propostes adaptades als nous temps.

Guies i materials de competències:

  • Elaboració de materials actuals i en formats dinàmics que permeten identificar les competències clau del futur, conèixer-les a fons, i dissenyar estratègies per desenvolupar-les segons cada context.

Disseny d’itineraris formatius:

  • Descripció de propostes d’orientació i itineraris formatius ajustades a diferents motivacions, interessos, nivells d’ocupabilitat i punts de partida, tenint en compte en tot moment la realitat del mercat de treball i el doble objectiu de la inserció laboral i formativa.

Orientació laboral per joves en centres formatius:

  • Elaboració de materials i disseny d’accions que permetin apropar la realitat del mercat de treball als/les joves durant les etapes finals de les seves accions educatives i formatives posant especial èmfasi, en el coneixement i el desenvolupament de competències i habilitats de tipus, social, relacional, emocional i personal.

Formacions innovadores:

  • Disseny de noves propostes de capacitació per a centres formatius orientades al desenvolupament dels diferents blocs de competències necessaris per accedir, mantenir-se i promocionar-se en una ocupació/sector d’activitat.