Acompanyament per la definició d’indicadors d’avaluació

Hem assessorat equips de professionals en la identificació d’indicadors d’avaluació i seguiment claus per a promoure la implementació de processos de millora contínua que garanteixen el treball basat en la qualitat tècnica dels serveis que es presten.