A Brots Consultoria som especialistes en l'àmbit de l'ocupació i la gestió dels recursos humans. Realitzem producció de materials i eines amb informació actualitzada del mercat laboral i oferim assistència tècnica i formació per a professionals.

Serveis

Assessorem i acompanyem els equips de treball per a promoure una millora en l’assoliment de resultats i en la qualitat dels serveis que es presten, i de resultes afavorim que tinguin un major impacte.

Saber-ne més

Dissenyem projectes, programes, serveis i noves metodologies d’intervenció  amb un especial èmfasi en la innovació, l’adaptació al canvi i la millora permanent.

Saber-ne més

Creem i elaborem publicacions, guies i materials per facilitar la implementació de processos, metodologies i models de treball que aportin rigor i qualitat.

Saber-ne més

Duem a terme accions de formació dirigides a equips de professionals. Ens basem en l’ús de metodologies vivencials que afavoreixen la participació i l’aprenentatge significatiu.

Saber-ne més

Les nostres àrees d’expertesa són la inserció sociolaboral, el model de competències i la gestió dels recursos humans, la gestió de projectes (disseny, implementació i avaluació), la perspectiva de gènere, la definició de protocols, processos i procediments de treball i els models d'intervenció per l'acompanyament en la recerca d'ocupació.

Projectes destacats

Alguns dels nostres clients

Brots d'estratègia i d'assessorament

Des de Brots assessorem i acompanyem els equips de treball per a promoure una millora en l’assoliment de resultats i en la qualitat dels serveis que es presten, i de resultes afavorim que tinguin un major impacte social.

 • Assessorament en la definició de línies estratègiques d’actuació.
 • Assessorament en la definició de processos de treball.
 • Acompanyament en la implementació del model de gestió de recursos humans per competències.
 • Assessorament en a la redefinició de projectes i serveis.
 • Acompanyament en la implementació de metodologies innovadores.
 • Assessorament en la millora de la gestió i dels resultats dels projectes.
 • Acompanyament en la implementació d’eines de gestió i planificació eficaces.
 • Assessorament en el desplegament de mesures de responsabilitat social corporativa.

Brots de disseny i innovació

Des de Brots dissenyem projectes, programes, serveis i noves metodologies d’intervenció amb un especial èmfasi en la innovació, l’adaptació al canvi i la millora permanent.

 • Disseny de projectes amb temàtiques i continguts ajustats als canvis socials i a les necessitats del context i del moment en el que despleguem les propostes.
 • Creació de noves metodologies de treball.
 • Creació de productes i serveis amb elements innovadors.
 • Disseny de projectes específics per a grups de persones amb necessitats i factors d’incidència comuns i determinats (dones, joves, aturats/des de llarga durada, persones sense llar, etc.).
 • Dinamització d’aliances entre empreses tecnològiques i entitats del tercer sector per tal de potenciar les prestacions de les TIC als projectes socials.

Brots de creació i producció

Des de Brots creem i elaborem publicacions, guies i materials per facilitar la implementació de processos, metodologies i models de treball que aportin rigor i qualitat.

 • Manuals sobre metodologies d’atenció a les persones (inserció laboral, empoderament, dinàmiques de grup, etc.).
 • Creació de materials i disseny d’accions per a la implementació de la perspectiva de gènere en projectes i organitzacions.
 • Manuals sobre la gestió dels recursos humans en clau de competències.
 • Definició de perfils professionals, elaboració de fitxes d’ocupació i descripció dels llocs de feina específics de cada empresa.
 • Disseny de processos de selecció de professionals ajustats a les necessitats de cada client.
 • Materials i eines per a la implementació de metodologies específiques de treball amb les persones ateses.
 • Disseny de propostes tècniques i creació de continguts per a desenvolupar projectes de formació i orientació en entorns virtuals.

Brots de formació

Des de Brots duem a terme accions de formació dirigides a equips de professionals. Ens basem en l’ús de metodologies vivencials que afavoreixen la participació i l’aprenentatge significatiu. Algunes de les temàtiques destacades:

 • Gestió dels recursos humans en clau de competències.
 • Metodologies d’orientació i inserció sociolaboral.
 • Metodologies, tècniques i estratègies per a la prospecció, la intermediació laboral i el treball amb el teixit empresarial.
 • Incorporació de la perspectiva de gènere a les entitats i projectes socials.
 • Tècniques per dinamitzar grups.
 • Disseny i avaluació de projectes.